Afbeelding
VS laten transgender-vrouw vrij uit vreemdelingendetentie
Goed nieuws

VS laten transgender-vrouw vrij uit vreemdelingendetentie

03 augustus 2020

Amnesty International is blij dat Kelly Gonzalez Aguilar in de Verenigde Staten uit vreemdelingendetentie is vrijgelaten. Op 12-jarige leeftijd ontvluchtte ze Honduras omdat ze gewelddadig bejegend werd vanwege haar transgender-identiteit.

Drie jaar in de cel

Augustus 2017 reisde de nu 24-jarige Aguilar naar Amerika, waar de immigratiedienst haar tijdens de asielprocedure gevangenzette. Ze vreesde dat ze in het detentiecentrum besmet zou raken met het coronavirus, omdat de autoriteiten onvoldoende beschermende maatregelen tegen het virus namen. Na bijna drie jaar gevangenschap werd Kelly Gonzalez Aguilar op 14 juli 2020 vrijgelaten. Ze zat maandenlang in eenzame opsluiting.

Wereldwijde druk

Amnesty International werkte samen met een coalitie van organisaties die zich richten op immigratierecht en lhbti-rechten om de wereldwijde druk op de Amerikaanse autoriteiten om haar vrij te laten op te voeren. Aguilars advocaat is ervan overtuigd dat de campagne tot haar vrijlating leidde.

Er zijn nog veel meer transgenders zoals Kelly Aguilar die gedurende hun asielprocedure ten onrechte opgesloten zitten in detentiecentra van de Amerikaanse immigratiediensten. Daar worden ze vanwege hun gender-identiteit onmenselijk behandeld. De VS hebben het omvangrijkste systeem van vreemdelingendetentie. Er zitten bijna 40.000 immigranten en asielzoekers vast in meer dan 200 detentiecentra. Daar lopen ze een groot gevaar op besmetting met het coronavirus.

Afbeelding

‘Ik ben zo blij en dank iedereen die mij steunde en kracht gaf. Uiteindelijk gunden ze me mijn vrijheid. Ik ben alle mensen zo dankbaar die me vanaf het begin hielpen. Zonder jullie steun was dit nooit gebeurd.

Lees ook

Meer nieuws