VS: een jaar lang verzet tegen de anti-mensenrechtenagenda van Trump

VS: een jaar lang verzet tegen de anti-mensenrechtenagenda van Trump

Persbericht

Het beleid onder Trump is op verschillende vlakken problematisch op vlak van mensenrechten, maar het afgelopen jaar zagen we ook een felle en vastberaden beweging opstaan die zich hiertegen verzet.

Al sinds de eerste dag van het presidentschap komen mensen in de VS en daarbuiten op straat om hun stem luid te laten klinken.

“Wereldwijd hebben zowel doorwinterde als kersverse activisten zij aan zij gedemonstreerd voor vrouwenrechten en de moslimban aangeklaagd”, zegt Margaret Huang, directrice van Amnesty International USA. “We hebben voor vluchtelingen welkommatten neergelegd aan de voet van de Trump Tower en 100 levende vrijheidsstandbeelden vulden de straten van Londen en Brussel.”

“Van Sydney tot Madrid hebben mensenrechtenverdedigers duidelijk gemaakt dat ze geen wereld wensen waarin haat en angst gepropageerd worden. We zijn diep verontwaardigd over de haatdragende retoriek van Trump, maar zijn even hard gedreven om tegenwind te bieden.”

“Wat het komende jaar zal brengen, weten we niet. Maar we voelen ons gesterkt door het globale netwerk van mensen dat zich bereid toont om zich te verzetten tegen elke mogelijke schending van mensenrechten.”