VS - Chelsea Manning eindelijk vrij na wrede beproevingen

VS - Chelsea Manning eindelijk vrij na wrede beproevingen

Goed nieuws

Het had al veel eerder moeten gebeuren, maar vandaag, 17 mei 2017, wordt Chelsea Manning dan toch eindelijk vrijgelaten uit een Amerikaanse militaire gevangenis.

Ze werd gestraft omdat ze geheime informatie publiek maakte waaronder gegevens over mogelijke oorlogsmisdaden gepleegd door het Amerikaanse leger.

“Duizenden Amnesty-activisten hebben wereldwijd actie gevoerd om een halt toe te roepen aan de beproevingen die Chelsea Manning moest doorstaan. Vandaag is dat moment aangebroken,” zegt Margaret Huang, directeur van Amnesty International USA.

“Chelsea’s behandeling is vooral wrang omdat niemand aansprakelijk gesteld werd voor de vermoedelijke misdrijven die ze aan het licht heeft gebracht. We vieren haar vrijlating, maar we zullen blijven aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke mensenrechtenschendingen die ze aan het licht heeft gebracht. Amnesty pleit ook voor de bescherming van klokkenluiders tegen hardvochtige behandeling.”

"We vieren haar vrijlating, maar we zullen blijven aandringen op een onafhankelijk onderzoek naar de mogelijke mensenrechtenschendingen"

Amnesty International voerde campagne voor de vrijlating van Chelsea Manning sinds 2013 toen ze tot 35 jaar cel veroordeeld werd. Ze kreeg een veel langere gevangenisstraf dan soldaten die veroordeeld werden voor moord, verkrachting en oorlogsmisdaden.

Bovendien zat Chelsea Manning 11 maanden vast in voorlopige hechtenis in omstandigheden die volgens de VN Speciale Rapporteur over Foltering beschouwd kunnen worden als een wrede, onmenselijke en vernederende behandeling. Ze onderging eenzame opsluiting als straf voor een zelfmoordpoging en kreeg geen aangepaste behandeling in de gevangenis gerelateerd aan haar genderidentiteit.

In december 2014 was het dossier van Chelsea Manning een van de schrijfacties tijdens Amnesty’s wereldwijde Schrijfmarathon. Een kwart miljoen mensen ondernam toen actie.

Chelsea Manning liet nadien in een brief aan Amnesty het volgende weten: “Ik steun het werk dat jullie doen voor de bescherming van gerechtigheid, vrijheid en waardigheid. Transparantie van de overheid lijkt mij een fundamentele voorwaarde om de vrijheid en waardigheid van iedereen te garanderen.”

Na jarenlange campagnes van Amnesty International en anderen heeft voormalig president Barack Obama in januari 2017 de straf van Manning aanzienlijk ingekort waardoor ze nu vrijkomt.

“De haatdragende behandeling van Chelsea Manning door de Amerikaanse autoriteiten toont aan hoe ver machthebbers willen gaan om mensen af te schrikken die een kritische stem laten horen,” zegt Margaret Huang. “De vrijlating van Chelsea bewijst echter dat gezamenlijke acties van gewone mensen wel degelijk een verschil kunnen maken. People power kan onrecht overwinnen.

Steun de strijd voor mensenrechten.