VS: Amnesty vraagt Obama om mensenrechten prioriteit te geven

VS: Amnesty vraagt Obama om mensenrechten prioriteit te geven

Persbericht

Amnesty International roept de nieuw verkozen Amerikaanse president Barack Obama op om mensenrechten een centrale plaats in zijn beleid te geven. De organisatie wil dat de nieuwe regering tijdens de eerste 100 dagen van haar regeerperiode concrete stappen onderneemt om de VS in regel te brengen met haar internationale verplichtingen.

Concreet vraagt Amnesty om tijdens de eerste 100 dagen van de ambtstermijn volgende punten te vervullen:

  • Een plan en een datum afkondigen voor de sluiting van het detentiecentrum op Guantánamo.
  • Een presidentieel besluit uitvaardigen dat foltering en mishandeling verbiedt zoals voorgeschreven door internationaal recht en dat van toepassing is op alle Amerikaanse overheidsfunctionarissen.
  • Een onafhankelijke commissie oprichten die de misbruiken begaan door de VS in haar strijd tegen terreur onderzoekt.

Deze eisen maken deel uit van een "checklist" met maatregelen die de president Obama tijdens de eerste 100 dagen van zijn ambtstermijn volgens Amnesty moet waarmaken.

"De nieuw verkozen president moet duidelijk afstand nemen van het Amerikaanse detentiebeleid en bijbehorende praktijken die gangbaar waren onder de vorige administratie. Wereldwijd vragen miljoenen mensen, politici en religieuze leiders naar een ommekeer," zegt Jan Brocatus, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

"Obama moet de schade herstellen die aangericht is door illegale handelingen in naam van de nationale veiligheid," zegt Jan Brocatus. "Het Amerikaans beleid van de afgelopen acht jaar negeerde de basisrechten van duizenden mensen, beschadigde de geloofwaardigheid van de VS op vlak van mensenrechten en stelde diplomatieke relaties op de proef. Het is hoogtijd dat de VS aan haar internationale verplichtingen voldoet en de rechtstaat beschouwt als de hoeksteen van haar beleid."

Amnesty vraagt de nieuwe president ook om een beleid te ontwikkelen dat internationaal erkende mensenrechten promoot. De Amerikaanse overheid zou de leiding moeten nemen bij het beëindigen van gruweldaden tegen burgers zoals in Darfoer, in de strijd tegen geweld tegen vrouwen in de VS en de rest van de wereld, bij de bescherming van mensenrechtenactivisten en bij het ondersteunen van het internationale rechtssysteem.

"Mensenrechten moeten deel uitmaken van elk beleidsplan, maatregel en thema dat Barack Obama en zijn administratie lanceren," zegt Larry Cox, directeur van Amnesty International USA. "Niettegenstaande de economische crisis grotendeels het publieke debat en de internationale agenda zullen domineren, moet een sterke mensenrechtenagenda eveneens een prioriteit zijn."

"De nieuwe regering moet een aantal fouten van de Bush-administratie rechtzetten en de VS opnieuw tot mensenrechtenkampioen maken in eigen land en daarbuiten."

Gedurende de eerste 100 dagen van de nieuwe regering zal Amnesty International haar leden en sympathisanten wereldwijd mobiliseren om de nieuwe president aan te sporen concrete stappen te ondernemen op vlak van mensenrechten in binnen- en buitenland. Basisdocument voor de campagne van Amnesty is een checklist met specifieke maatregelen waaraan de nieuwe administratie moet voldoen. De volledige checklist is beschikbaar via: http://www.amnesty.org/en/library/info/AMR51/117/2008/en

hier niet op duwen