Voorstelling handelingskader voor kwaliteitsvolle en correcte identiteitscontroles

Voorstelling handelingskader voor kwaliteitsvolle en correcte identiteitscontroles

Actueel

vier politiezones stelden vandaag een handelingskader voor dat politiemensen moet ondersteunen om kwaliteitsvolle en correcte identiteitscontroles uit te voeren en etnisch profileren te vermijden. Wie het kader leest, ziet enkele bezorgdheden van Amnesty International en de partners achter de campagne 'Niet Normaal' doorschemeren.

Het handelingskader biedt een antwoord op één van de centrale bezorgdheden die uit het onderzoek van Amnesty International over etnisch profileren naar boven kwamen. Politiemensen vinden het namelijk niet eenvoudig om de wet over identiteitscontroles om te zetten naar de praktijk.

De meeste politiemensen willen niet etnisch profileren, maar ze worden onvoldoende begeleid en getraind om dit tegen te gaan. Daardoor gaan ze af op hun eigen interpretatie van de wet of zelfs op hun buikgevoel. Wanneer stereotypen en vooroordelen dan de bovenhand krijgen, opent dit de deur naar etnisch profileren.

BETER POLITIEWERK, MINDER VERSPILLING VAN MIDDELEN

Politiemensen moeten richtlijnen krijgen over hoe ze juist identiteitscontroles moeten uitvoeren zonder etnisch te profileren. Identiteitscontroles moeten ook beter opgevolgd en geëvalueerd worden zodat er lessen geleerd kunnen worden als het fout loopt. Dat zal resulteren in beter politiewerk en minder verspilling van politiemiddelen.

Dit kader kan politiemensen helpen om die valkuil te vermijden. Cruciaal hiervoor is uiteraard dat het kader effectief nageleefd wordt en ook aangevuld wordt met andere maatregelen. Zo is het voor de monitoring en evaluatie van het effect van dit handelingskader, belangrijk dat controles geregistreerd worden. Daarnaast is ook een goed werkend klachtenmechanisme cruciaal.

GROEIEND BEWUSTZIJN

We zien een groeiend bewustzijn rond het thema van etnisch profileren bij de politie. Steeds meer leidinggevenden erkennen dat het probleem er is én willen het aanpakken. Die weg moeten ze verder bewandelen en wij zullen hen daartoe blijven aansporen.

Achtergrond
Etnisch profileren gebeurt wanneer de politie je stopt om hoe je eruitziet, en niet om wat je hebt gedaan. Negatieve stereotypen of veronderstellingen over je etniciteit, huidskleur, nationaliteit of religie zijn dan de aanleiding om je te controleren, te fouilleren of aan te houden, in plaats van een objectieve en redelijke rechtvaardiging.

De campagne NIET NORMAAL wil zorgen voor een verandering in mentaliteit én in beleid. We zetten etnisch profileren op de agenda bij politici en bij de politie, door te pleiten voor concrete maatregelen. Daarnaast maken we ook het bredere publiek bewust van waarom etnisch profileren discriminerend en bovendien inefficiënt is. Mensen die zelf etnisch profileren ervaren, informeren we over hun rechten want etnisch profileren is NIET NORMAAL! Meer info: https://stopethnicprofiling.be/nl/