Voorstel van resolutie ter bestrijding van eerwraak

Voorstel van resolutie ter bestrijding van eerwraak

In april 2008 diende de socialistische fractie in de Senaat een voorstel van resolutie in ter bestrijding van eerwraak in België. Aanleiding was de moord op de Pakistaanse vrouw Sadia. Zij werd vermoord door haar broer omdat zij de familie-eer zou hebben geschonden.

Eremoorden zijn maar een onderdeel van eerwraak of eergerelateerd geweld. Ook steniging, weduwenverbranding, zwavelzuurverminking, het uitsteken van de ogen, genitale verminking, verkrachting, huiselijk geweld, ontvoering, opsluiting en gedwongen huwelijken behoren hiertoe.

Deze misdaden zijn hoofdzakelijk gericht tegen vrouwen en steunen op een patriarchale opvatting van de familie-eer. De eer en de positie van een familie in de samenleving staat en valt namelijk met het gedrag van de vrouwen die tot die familie behoren. Vandaar dat hun doen en laten nauwlettend in het oog wordt gehouden en hun lichamelijke integriteit en seksuele leven worden gecontroleerd.

Alle mogelijke redenen kunnen aanleiding geven tot eergerelateerd geweld: van het verliezen van de maagdelijkheid tot het zich te 'westers' gedragen, tot een praatje maken met een man of zelfs het niet optijd opdienen van een maaltijd.

Eerwraak vindt niet alleen plaats in Azië of Afrika, maar ook in Europa en nog dichter bij huis, in België. De indieners van de resolutie willen daarom dat het bestaande Nationaal Actieplan tegen Partnergeweld, dat vooral gericht is op huiselijk geweld, wordt uitgebreid tot alle vormen van geweld tegen vrouwen, wat een meer systematische en duurzame aanpak van dit geweld mogelijk maakt.

Voor meer achtergrond en de tekst van de resolutie, verwijzen we naar de website van de Senaat (www.senate.be : stukken 4-678, 2007-2008)

Auteur: 
Els De Wit