VN stemmen in met onderzoek oorlogsmisdaden in Jemen

VN stemmen in met onderzoek oorlogsmisdaden in Jemen

Persbericht

De VN-Mensenrechtenraad heeft op 29 september 2017 een belangrijke resolutie aangenomen. Hierdoor komt er onderzoek naar misdrijven door alle partijen in het conflict in Jemen.

Dit is een grote doorbraak waardoor gerechtigheid voor de talloze slachtoffers van ernstige mensenrechtenschendingen en zelfs oorlogsmisdaden een stap dichterbij is.

De resolutie is aangenomen na intensieve onderhandelingen. Dit is het resultaat van jarenlange campagnes en lobby vanuit Jemenitische mensenrechtenorganisaties en internationale organisaties zoals Amnesty International.

Dreigementen tijdens onderhandelingen

Tijdens onderhandelingen over de resolutie dreigden de Saoedische autoriteiten met economische en diplomatieke strafmaatregelen tegen landen die voor een internationaal onderzoek zouden stemmen. We zijn erg blij dat de resolutie, ondanks deze dreigementen, nu een feit is.

De resolutie toont aan dat als lidstaten van de Mensenrechtenraad mensenrechten boven hun politieke belangen plaatsen, ze in staat zijn daders ter verantwoording te roepen voor hun gruweldaden. Het stuurt een glasheldere boodschap aan alle strijdende partijen in Jemen dat hun gedrag wordt onderzocht en de schendingen die ze begaan worden afgestraft.

Het conflict in Jemen

In de afgelopen tweeënhalf jaar hebben alle strijdende partijen in Jemen op grove wijze het internationaal recht geschonden. 

De levens van burgers zijn verwoest door ongerichte bombardementen, willekeurige detenties, verdwijningen en een steeds erger wordende humanitaire crisis. Gedurende deze periode was de VN-Mensenrechtenraad telkens niet in staat om onderzoek naar de gruweldaden die in Jemen plaatsvonden af te dwingen.

Gezien deze vertraging is het van groot belang dat zo snel mogelijk een groep experts wordt aangesteld om het onderzoek te verrichten en dat die alle medewerking krijgt van alle strijdende partijen in Jemen.

hier niet op duwen