VN-Mensenrechtenraad opent onderzoek naar schendingen in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden

VN-Mensenrechtenraad opent onderzoek naar schendingen in Israël en de Bezette Palestijnse Gebieden

Actueel

De leden van de VN-Mensenrechtenraad stemden gisteren in met het opzetten van een internationaal onafhankelijk onderzoek naar schendingen van het oorlogsrecht en van de mensenrechten na het oplaaiende geweld de afgelopen weken.

Amnesty International had het initiatief om een bijzondere zitting te houden over de kwestie ondersteund en juicht de beslissing van de Raad toe: het is een stap in de richting van het doorbreken van de cyclus van straffeloosheid – parallel aan het werk van het Internationaal Strafhof. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar de grondoorzaken van de schendingen en het geweld en de resolutie roept op geen wapentransfers toe te staan die bij kunnen dragen tot de mensenrechtenschendingen.  

 

Amnesty roept ook de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en EU-landen op om verantwoordelijkheid te nemen in het voorkomen van de gedwongen huisuitzettingen en onteigening van Palestijnen. Dergelijke uitzettingen zijn een grove schending van het humanitair recht en komen neer op oorlogsmisdaden.   

Het staakt-het-vuren mag geen excuus zijn om terug te keren naar een onaanvaardbare status-quo: de illegale blockade van Gaza, het inpalmen van Palestijns gebied, de institutionele discriminatie en onderdrukking van Palestijnen en de onteigeningen in Oost-Jeruzalem en elders moeten stoppen. Die zijn mede de oorzaak van de geweldscycli en het bloedvergieten.  

Amnesty’s team in Oost-Jeruzalem registreert bewijzen van schendingen van mensenrechten en het internationaal humanitair recht. We gebruiken ons wereldwijd bereik om aan te zetten tot actie op basis van dat onderzoek. 

KOM ook MEE IN ACTIE  

STUUR EEN E-MAIL NAAR Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken BLINKEN

 

DOE EEN GIFT VOOR ONS CRISISONDERZOEK