VN: Meerderheid stemt voor internationaal Wapenhandelsverdrag

VN: Meerderheid stemt voor internationaal Wapenhandelsverdrag

Goed nieuws

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties hebben 147 van de 192 lidstaten voor het plan gestemd om tot wereldwijde regulatie van de wapenhandel te komen. Alleen de Verenigde Staten en Zimbabwe hebben tegen gestemd. De rest onthield zich.

De Arms Trade Treaty of het Wapenhandelsverdrag is een wettelijk bindende overeenkomst waarin regels over de regulering van internationale overdracht van conventionele wapens vastgelegd staan. Het verdrag is gebaseerd op het simpele principe dat wapenexporteurs en -importeurs een verantwoordelijkheid hebben en geen wapens verhandelen die gebruikt kunnen worden bij serieuze schendingen van het internationaal recht.

De uitslag werd verwelkomt door de actievoerders van de Control Arms campagne, maar tegelijkertijd riepen zij op tot het versnellen van het proces om een goed verdrag veilig te stellen waarin mensenrechten en ontwikkeling centraal staan.

hier niet op duwen