VN keurt moratorium op doodstraf goed

VN keurt moratorium op doodstraf goed

Goed nieuws

Op 18 december 2008 keurde de Algemene Vergadering van de VN een tweede resolutie goed die staten oproept tot een moratorium op uitvoering van de doodstraf. Amnesty speelde een belangrijke rol in de totstandkoming.

Met de goedkeuring op 18 december wordt de gelijknamige resolutie die een jaar eerder reeds werd goedgekeurd nog eens bevestigd. 106 landen stemden voor de resolutie, 46 tegen. 34 landen onthielden zich. Een jaar eerder stemden 104 landen voor en 54 tegen. 29 landen onthielden zich. Dit duidt op een duidelijke trend in de richting van een wereldwijde afschaffing van de doodstraf.

Amnesty speelde een belangrijke rol in het ontwerp en de goedkeuring van de VN-resolutie uit 2007. Dit blijkt uit een paper van ‘The London School of Economics and Political Science’ die in 2008 gepubliceerd werd. De auteurs zien hierin het bewijs dat ook niet-statelijke actoren hun steentje kunnen bijdragen aan internationale beleidsprocessen en hun stempel kunnen drukken op de afloop ervan.

hier niet op duwen