Veel vormen van engagement

Veel vormen van engagement

Blog

Wij vroegen enkele Amnesty-supporters wat hun engagement het voorbije jaar inhield of wat hun meest bijzondere moment was. Verschillende mensen lieten ook spontaan een boodschap na bij een gift. Een bloemlezing.


“Blijf strijden voor mensenrechten. Of het nu gaat over menswaardige opvang voor vluchtelingen of het wereldwijd afschaffen van de doodstraf, bedankt voor jullie inzet!”

- Mattijs Van Miert, nieuwe schenker


 

Landenteam Grote Meren:

“Met het Grote Meren-team volgden we de situatie in Congo, Rwanda, Burundi en Oeganda op de voet. We detecteerden kleine en grote mensenrechtencrisissen en planden daar acties rond. Gaandeweg beseften we dat lokale activisten beter geplaatst zijn om de noden op het terrein aan te voelen, dus proberen we ook hen te helpen. We betreuren de dood van Floribert Chebeya, Pascal Kabungulu, Ernest Manirumva en andere mensenrechtenverdedigers. Prachtmensen van wie we het werk en de ideeën voortzetten in de hoop dat de huidige generatie activisten zonder gevaar mensenrechtencrisissen kan aanpakken. We vroegen aandacht voor de slachtoffers van Beni in Congo, waar burgers te maken krijgen met dodelijk geweld. Zo organiseerden we een symbolische rouwstoet door Brussel en de vertoning van de documentaire Beni Files.”


“We detecteerden kleine en grote mensenrechtencrisissen en planden daar acties rond."

- Landenteam Grote Meren


Nadège Ni, jongerensupporter

“Dinsdag 5 december 2017 kwamen Albert Woodfox en Robert King voor een interview en Q&A met jongeren naar het Amnesty-kantoor in Brussel. De heren zaten allebei decennialang in isolement opgesloten in een Amerikaanse gevangenis, na een twijfelachtig proces. Samen met twee andere jongeren had ik de eer om hun komst voor te bereiden en het interview af te nemen. De ontmoeting was een ervaring die me altijd zal bijblijven. Dat de mannen ondanks alles wat ze meemaakten nog positief bleven, maakte een diepe indruk op me. Ze bedankten de Amnesty-supporters voor hun steun. Voor mij bevestigde dat nog maar eens het belang van activisme en de positieve resultaten die we daarmee kunnen bereiken.”