Uitspraak Hof Warschau zet Polen op ramkoers met de EU

Uitspraak Hof Warschau zet Polen op ramkoers met de EU

Persbericht

Het Poolse Constitutioneel Hof heeft op 7 oktober 2021 geoordeeld dat de Poolse wet voorrang heeft op de wetgeving van de Europese Unie. Schendingen van EU-wetgeving in Polen kunnen niet langer door Poolse rechtbanken worden voorgelegd aan het Europese Hof van Justitie.

Dat betekent dat uitspraken van het Europese Hof niet langer geldig zijn in Polen als de Poolse regering besluit het oordeel van het Constitutioneel Hof over te nemen. Polen kan zich hierdoor buiten de Europese rechtsorde plaatsen.

‘Donkere dag voor gerechtigheid’

‘Dit is weer een donkere dag voor gerechtigheid in Polen’, zegt Eve Geddie van Amnesty International. ‘Met deze uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat de Poolse wet de EU-wetgeving vervangt. De rechtbank betwist het vermogen van de EU om de mensenrechten en de rechtsstaat binnen de lidstaten te beschermen. De uitspraak maakt deel uit van een bredere strijd om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht in Polen.’

Het EU-Hof speelde een belangrijke rol bij het beschermen van Poolse rechters tegen een aanval op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht.

‘Polen op ramkoers met EU’

‘Door het Europees Hof en de bescherming dat het biedt schaamteloos te omzeilen, heeft Polen zichzelf op ramkoers gezet met de Europese Unie. De EU en de lidstaten moeten dringend juridische, politieke en financiële maatregelen nemen en duidelijk maken dat over deze fundamentele principes niet onderhandeld kan worden’, zegt Eve Geddie.