Turks legeroffensief in Syrië risicovol voor burgers

Turks legeroffensief in Syrië risicovol voor burgers

Actueel

Amnesty International waarschuwt dat het Turkse offensief in het noordoosten van Syrië gevaren inhoudt voor de burgers in de regio:

“Alle partijen in dit conflict moeten het internationaal humanitair recht respecteren”, zegt Lynn Maalouf, directeur research Midden-Oosten van Amnesty International. “Dat betekent onder meer dat ze geen aanvallen mogen uitvoeren die gericht zijn tegen burgers en burgerlijke infrastructuur en ook moeten afzien van willekeurige en buitensporige aanvallen.”

“Veel burgers in het noordoosten van Syrië hebben, net als in andere delen van Syrië, al fors geleden onder de gevolgen van opeenvolgende militaire offensieven, meerdere verdrijvingen en de schrijnende levensomstandigheden. Turkije is volgens het internationaal humanitair recht verplicht alle mogelijke maatregelen te nemen om burgers te beschermen en om te garanderen dat ze toegang hebben tot humanitaire hulp. Burgers die het strijdtoneel willen ontvluchten, moeten veilige doorgang krijgen."

“Turkse en Koerdische strijdkrachten hebben in het verleden al willekeurige aanvallen uitgevoerd in Syrië die aan heel wat burgers het leven hebben gekost. Dit mag zich niet herhalen. Om een nieuwe humanitaire catastrofe in het noordoosten van Syrië te voorkomen, moet de internationale gemeenschap maatregelen nemen om de Turkse autoriteiten en pro-Turkse gewapende groepen, en Koerdische strijdkrachten het internationale humanitaire recht te doen naleven.”

Achtergrond

De VN levert naar eigen zeggen hulp aan 700.000 mensen in het noordoosten van Syrië, een gebied waar 1,7 miljoen mensen leven.

Vorig jaar documenteerde Amnesty International lukrake aanvallen uitgevoerd door het Turkse leger en geallieerde gewapende groepen, en in mindere mate Koerdische strijdkrachten, in de steden Afrin en Azaz, in het noorden van Aleppo, waarbij heel wat burgers om het leven kwamen.

Auteur: