Turkije deporteerde Syriërs naar oorlogsgebied

Turkije deporteerde Syriërs naar oorlogsgebied

Persbericht

In de maanden voorafgaand de militaire inval in het noordoosten van Syrië deporteerde Turkije vluchtelingen naar Syrisch oorlogsgebied. Dit blijkt uit nieuw onderzoek van mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

Verschillende vluchtelingen beschreven aan Amnesty International hoe de Turkse politie hen sloeg of bedreigde zodat ze documenten zouden ondertekenen waarin ze te kennen gaven vrijwillig naar Syrië te willen terugkeren. Maar in de realiteit dwong Turkije deze mensen tegen hun wil terug naar oorlogsgebied en bracht zo hun leven in gevaar.

“Turkije beweert dat Syrische vluchtelingen zelf kiezen om terug te keren naar de conflictzone. Dit is manifest onwaar. Ons onderzoek toont aan dat mensen worden voorgelogen of gedwongen om terug te keren”, zegt Anna Shea, Amnesty’s asielexpert. 

“De afgelopen acht jaar heeft Turkije meer dan 3.6 miljoen vluchtelingen ontvangen. Het land verdient daarvoor erkenning, maar mag zijn gulheid nu niet als excuus gebruiken om zowel nationale als internationale wetgeving te schenden door mensen terug te sturen naar een actieve oorlogszone.”

Zonder officiële statistieken is het moeilijk om het totale aantal deportaties te becijferen. Maar gebaseerd op tientallen interviews tussen juli en oktober, schat Amnesty International dat het de afgelopen maanden mogelijk over honderden mensen gaat. De Turkse autoriteiten beweren dat in totaal 315.000 mensen vrijwillig terug naar Syrië vertrokken zijn.

Het is illegaal om mensen onder dwang terug te brengen naar Syrië omdat het risico reëel is dat ze daar het slachtoffer worden van ernstige mensenrechtenschendingen.

“Het is verontrustend dat de deal tussen Turkije en Rusland deze week het ook heeft over ‘de veilige en vrijwillige terugkeer van vluchtelingen naar een veilige zone die gecreëerd moet worden’. Terugkeer was tot nu toe allesbehalve veilig en vrijwillig. Nu lopen nog eens miljoenen andere Syrische vluchtelingen gevaar om teruggestuurd te worden”, zegt Anna Shea.