Syrie: Toegang humanitaire hulp in Homs dringend nodig

Syrie: Toegang humanitaire hulp in Homs dringend nodig

Persbericht

Humanitaire hulporganisaties moeten onmiddellijk en ongehinderd toegang krijgen tot de Syrische stad Homs en andere getroffen gebieden. De wijk Baba Amr is de afgelopen week hevig onder vuur genomen. Daarbij werden volgens berichten die Amnesty ontving, 465 mensen gedood.

De berichten uit Homs worden steeds ernstiger. De bevolking is verstoken van de meeste basisbehoeften. Door de bombardementen zijn het water- en elektriciteitsnetwerk vernietigd. Hierdoor werken koelkasten niet meer waardoor het niet goed mogelijk is voedsel te bewaren. Het gebrek aan voedsel, waaronder babymelk, is hierdoor nog groter geworden.

Daarnaast is er ook een groot tekort aan medicijnen en medisch personeel. Volgens mensen met wie Amnesty sprak, is er nu nog maar één arts in de geïmproviseerde kliniek in Baba Amr.

Amnesty roept de Syrische autoriteiten op de meedogenloze bombardementen onmiddellijk te beëindigen en humanitaire hulporganisaties toe te laten.

Mogelijke interventie

De Friends of Syria, een groep van meer dan vijftig landen uit de Westerse en Arabische wereld, waaronder de Verenigde Staten en landen van de Europese Unie, kwamen vandaag in Tunesië bijeen om te onderzoeken of humanitaire hulp aan Syrië mogelijk is en op welke wijze er een staakt-het-vuren kan worden afgedwongen. Amnesty International riep de landen op bij de besprekingen de mensenrechten centraal te stellen.

Ook vroeg de organisatie om de vorming van een door de Verenigde Naties geleide waarnemingsmissie voor de mensenrechten serieus te overwegen. Amnesty wees de buurlanden van Syrië op hun verantwoordelijkheid om het voor Syriërs gemakkelijker te maken hun land te ontvluchten nu de situatie er verder verslechterd.

De vluchtelingen moeten voldoende bescherming ontvangen en onder geen beding worden gedwongen naar Syrië terug te keren.Vluchtelingen in Jordanië vertelden Amnesty-medewerkers dat ze slechts een summiere medische verzorging kregen, ondanks hun ernstige verwondingen als gevolg van kogels, granaatscherven en marteling.

Internationaal Strafhof

Recente onderzoeksresultaten van de VN-Onderzoekscommissie bevestigen Amnesty's bevindingen dat de wijdverspreide en systematische aanvallen op burgers neerkomen op misdaden tegen de menselijkheid. Ook bleek uit het VN-onderzoek dat leden van de Syrische regering en hoge officieren op de hoogte zijn van deze schendingen en deze zelfs goedkeuren.

De VN-commissie stelde ook een vertrouwelijke lijst op met namen van vermeende verantwoordelijken voor deze misdrijven. Amnesty vindt dit een belangrijke stap naar internationale berechten en om de situatie in Syrië over te dragen aan het Internationaal Strafhof.

Lees het Engelstalige persbericht Syria: Humanitarian access urged in Homs