Spanje: aanhoudende detentie van Jordi Sanchez is buitensporig en disproportioneel

Spanje: aanhoudende detentie van Jordi Sanchez is buitensporig en disproportioneel

Persbericht

Een rechter in het Hooggerechtshof besliste op 6 februari om Jordi Sanchez, de voormalige voorzitter van de pro-Catalaanse onafhankelijkheidsorganisatie Catalaanse Nationale Vergadering (ANC), niet vrij te laten. “De aanhoudende voorhechtenis van Jordi Sanchez is een buitensporige en disproportionele beperking van zijn recht op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering,” zegt Gauri van Gulik, Europa-directeur van Amnesty International.

“In plaats van de kans te grijpen om zijn detentie te stoppen, heeft het Hooggerechtshof deze onrechtvaardigheid nog versterkt. Jordi Sanchez moet onmiddellijk worden vrijgelaten.” Volgens Amnesty International brengt deze uitspraak geen nieuwe elementen die de voortzetting van Sanchez’ detentie rechtvaardigen.

“Bovendien zijn de beschuldigingen van opruiing en rebellie ongerechtvaardigd volgens de informatie waarover Amnesty International beschikt,” zegt Gauri van Gulik. “Daarom moeten ze worden ingetrokken.”

Oproepen om te protesteren en zo legale politieacties te belemmeren, zou een strafbare openbare orde-overtreding kunnen zijn, als dit wordt bewezen. Het is echter geen ernstige misdaad, zoals opruiing of rebellie, wat straffen tot 10 en 30 jaar met zich meebrengt.

Achtergrond

Amnesty International stelt de uitspraak van het Grondwettelijk Hof van 7 september niet in vraag, die uit voorzorg de Catalaanse referendumwet opschort. Toch hadden Jordi Sanchez en Jordi Cuixart als individuele burgers en voorzitter van middenveldorganisaties het recht om hun meningen te uiten die ingaat tegen de beslissing van het Hof. Ze hadden ook het recht om vreedzame bijeenkomsten te organiseren om het referendum en de Catalaanse onafhankelijkheid te steunen.

Het internationaal mensenrechtenrecht laat staten toe om enkele beperkingen op te leggen op de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting voor bepaalde legitieme doelen, zoals het beschermen van de openbare orde of de nationale veiligheid. Dit vereist dat de autoriteiten aantonen dat deze beperkingen noodzakelijk en proportioneel zijn tot het gestelde doel. De ernstige strafrechtelijke aanklachten tegen de organisatoren van zulke bijeenkomsten is een buitensporige en disproportionele maatregel.

Amnesty International herhaalt dat de rechten op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering garanderen dat individuen en middenveldorganisaties het recht hebben om hun opinie over het referendum en onafhankelijkheid in het algemeen uit te drukken, zowel individueel als collectief, ook in de context van openbare vergaderingen.