Afbeelding
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Persbericht

Solidariteit in actie op Wereldvluchtelingendag 2024

20 juni 2024

Op Wereldvluchtelingendag 2024 doen Vluchtelingenwerk en Amnesty International een dringende oproep aan alle burgers om samen te staan met mensen op de vlucht. Op het Martelarenplein in Leuven zal een krachtig signaal worden afgegeven onder het motto: “Wij staan voor een België dat er voor iedereen is, ongeacht iemands vlucht- of migratieachtergrond.” Tijdens de actie zal een indrukwekkend tapijt van 70m² worden uitgerold en zullen actievoerders stickers uitdelen aan voorbijgangers.

"Het is tijd om onze kernwaarden van menselijkheid en solidariteit te verdedigen," zegt Tine Claus, directeur van Vluchtelingenwerk. "Onze campagne is een reactie op de toenemende polarisering en de dreiging van strengere maatregelen tegen mensen op de vlucht."

Mensenrechten zijn universeel

“Mensenrechten zijn universeel, voor iedereen, altijd en overal,” benadrukt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International. “We roepen de toekomstige regering op om geen compromissen te sluiten ten koste van deze fundamentele waarden. Dat elke mens vrij, gelijk en in waardigheid hoort te worden behandeld, is niet onderhandelbaar.”

Verontrustende ontwikkelingen

De toename van vijandigheid en uitsluiting jegens vluchtelingen, migranten en andere minderheden baart beide organisaties grote zorgen. “Haat en discriminatie mogen nooit worden getolereerd, goedgepraat of genormaliseerd. Deze groeiende vijandigheid ondermijnt de kernwaarden van solidariteit en menselijkheid waarop onze samenleving is gebouwd.”

De kracht van lokale gemeenschappen

Vluchtelingenwerk en Amnesty International benadrukken de cruciale rol van burgers en lokale besturen in het ondersteunen van vluchtelingen. “Burgers hebben de afgelopen jaren hun verantwoordelijkheid genomen waar de overheid dat niet deed. Hun initiatieven – van opvang tot integratieprojecten – zijn een inspiratiebron voor de nieuwe regering,” zegt Tine Claus. In deze tijd van toenemende polarisatie kunnen lokale initiatieven volgens Claus een krachtig tegenwicht bieden tegen negatieve beeldvorming.

#ChooseSolidarity

De organisaties roepen op om deze boodschap breed te verspreiden door gratis vlaggen en stickers te bestellen via Choose Solidarity. “Door ons te verenigen en een duidelijk signaal te geven, tonen we dat we niet akkoord gaan met een samenleving waarin angst en verdeeldheid de boventoon voeren, maar wel kiezen voor een samenleving vol solidariteit en gemeenschap."

Planning

- 11:15: Verzamelen op het Martelarenplein in Leuven met vrijwilligers.

- 11:30: Start van de actie. Het solidaire tapijt ligt op het Martelarenplein aan het station in Leuven. Vrijwilligers informeren voorbijgangers over de actie, delen flyers uit en nodigen hen uit om deel te nemen aan Choose Solidarity.

- 14:00: Einde van de actie.

Bestel jouw gratis vlag of stickers

Lees ook

Meer nieuws