Sluiting Guantanamo: grote stap in goede richting

Sluiting Guantanamo: grote stap in goede richting

Persbericht

Het bevel van de Amerikaanse president Obama om het detentiecentrum op Guantánamo Bay te sluiten is volgens Amnesty International een belangrijke stap in de goede richting.

Secretaris-generaal van Amnesty International Irene Khan noemde het besluit van Barack Obama "een grote stap vooruit" en "een teken dat de nieuwe regering bereid is om de fouten uit het verleden te herstellen." "Het komt er nu op aan snel en nauwkeurig te handelen. Het proces of de vrijlating van de meer dan 240 gevangenen is al jaren aan de orde" aldus Irene Khan.

"Door in de eerste 48 uur van zijn ambtstermijn de sluiting van Guantánamo op de agenda te zetten, stuurt president Obama een belangrijke boodschap aan de rest van de wereld. Een teken dat de VS een duister hoofdstuk in de geschiedenis afsluiten."

Het bevel tot sluiting dat vandaag ondertekend werd stelt dat het detentiecentrum "zo snel als praktisch mogelijk, en in ieder geval binnen een jaar" wordt gesloten. Amnesty International vindt dat snelheid geboden is. De gedetineerden waartegen geen aanklacht is ingediend, hadden al jaren geleden moeten zijn vrijgelaten.

De campagne Stop Terreur met Recht van Amnesty International en de inspanningen van andere mensenrechtenorganisaties van de afgelopen jaren hebben bij deze hun vruchten afgeworpen. Toch is de strijd daarmee niet gestreden. "Wij hopen dat de regering van Barack Obama prioriteit geeft aan het rechtzetten van alle fouten die zijn gemaakt in naam van de bestrijding van terrorisme", aldus Irene Khan.

Meer over de checklist die Amnesty International samenstelde voor Barack Obama op www.obama100days.org