Slachtoffers van IS verdienen gerechtigheid, geen executies

Slachtoffers van IS verdienen gerechtigheid, geen executies

Actueel

Momenteel loopt in Irak een rechtszaak tegen de Belgische IS-strijder Tarik Jadaoun. Hij riskeert de doodstraf. Hierover bevraagd door de media, herhaalde Amnesty International vandaag zijn principiële positie over de doodstraf.

Amnesty International zegt altijd en overal 'nee' tegen de doodstraf omdat het een wrede en onmenselijke straf is. Het is ook geen doeltreffend middel tegen criminaliteit want de doodstraf is niet afschrikwekkender dan een andere straf. Bovendien riskeer je steeds onschuldigen te doden want geen enkel rechtssysteem is onfeilbaar.

Amnesty is daarom in alle omstandigheden tegen de doodstraf, ook als het gaat over IS-strijders die vreselijke misdaden gepleegd hebben. Dat wil niet zeggen dat misdadigers vrijuit moeten gaan. Integendeel, de strijd tegen straffeloosheid en voor gerechtigheid voor slachtoffers zit ingebakken in het DNA van Amnesty International.

Alle strijdende partijen hebben tijdens het conflict in Syrië en Irak oorlogsmisdaden en andere ernstige internationale misdrijven gepleegd. Amnesty International heeft deze inbreuken de afgelopen jaren veelvuldig gedocumenteerd in zijn onderzoeksrapporten. De organisatie pleit consequent voor vervolging en bestraffing van de verantwoordelijken en gerechtigheid voor de slachtoffers.

De doodstraf is echter nooit te rechtvaardigen. Leden van IS die gruweldaden gepleegd hebben, moeten opgespoord, eerlijk berecht en bestraft worden. Hun vreselijke daden mogen ons niet doen afwijken van onze rechtvaardige en menswaardige principes. De beschaafdheid van een samenleving laat zich deels meten in de manier waarop we straffen.

Amnesty International meent dat de Belgische overheid alle redelijke stappen moet nemen om te vermijden dat Belgen in het buitenland de doodstraf krijgen. Dit kan bijvoorbeeld door consulaire bijstand te bieden of diplomatieke druk uit te oefenen.

In tegenstelling tot wat vandaag in de media te lezen was, heeft Amnesty International echter nog op geen enkele wijze actie ondernomen of contact gehad met de Belgische autoriteiten over de zaak van Tarik Jadaoun.

Meer informatie vindt u in een opiniestuk van Amnesty International dat eind 2017 gepubliceerd werd: http://www.knack.be/nieuws/wereld/slachtoffers-van-is-verdienen-gerechtigheid-geen-executies/article-opinion-941555.html

hier niet op duwen