Shell-onderzoek naar olielekkage Nigerdelta is fiasco

Shell-onderzoek naar olielekkage Nigerdelta is fiasco

Persbericht

Het onderzoek naar een nieuwe olielekkage in de Nigerdelta is een fiasco. "Shell investeert meer in reclameboodschappen dan in de olie-infrastructuur, die door slecht onderhouden telkens lekkages veroorzaakt," aldus Audrey Gaughran van Amnesty International.

Op 21 juni 2012 werd een nieuw lek ontdekt in een pijleiding van Shell in het rivierengebied van Bodo in de Nigerdelta. Op 30 juni werd het gedicht. Het lek is zeer waarschijnlijk ontstaan door het roesten van de pijpleiding, zeggen experts in het nieuwe Amnesty-rapport Another Bodo Oil Spill, Another Flawed Oil Spill Investigation In The Niger Delta.

Wel of geen sabotage?

Shell zendt dubbele signalen uit. Tegenover de lokale gemeenschap verklaarde de multinational dat de lekkage door sabotage is ontstaan. Toen Amnesty Shell om bewijs vroeg hiervoor tegen antwoordde Shell dat het onderzoek nog niet is afgerond.  

De multinational beweert dat het onderzoeksteam van lokale bewoners, Shell-medewerkers en politie werd verjaagd door jongeren die stenen gooiden. Getuigen spreken dit tegen en zeggen dat er geen ongeregeldheden plaatsvonden tijdens het onderzoek bij de pijpleiding.

Onvoldoende transparantie

Shell gaat nu de pijpleiding verwijderen en deze zelf onderzoeken. Door het gebrek aan transparantie van dit nieuwe onderzoek vrezen lokale activisten en bewoners dat de uitkomsten ongeloofwaardig zullen zijn.

De leidingen van Shell zijn oud en onvoldoende onderhouden. Volgens verschillende ngo’s zijn de pijpleidingen in het gebied rondom Bodo sinds 1958 niet meer vervangen. Toen Amnesty vroeg naar de leeftijd en staat van de leidingen, weigerde Shell te reageren.

Olievervuiling in de Nigerdelta

Duizenden olielekkages hebben de Nigerdelta sinds de jaren vijftig ernstig vervuild toen oliebedrijven er met hun activiteiten begonnen. Een groot deel van de lekkages ontstaat door slechte apparatuur en corrosie. In de afgelopen jaren zijn olielekkages ook ontstaan door sabotage en vandalisme.

Ter verdediging van de olievervuiling gebruikt Shell steeds wisselende sabotagecijfers die niet onderbouwd worden door onafhankelijk onderzoek. Het toezicht op de olieindustrie in de Nigerdelta is niet onafhankelijk, waardoor oliemaatschappijen zelf grote invloed kunnen uitoefenen op het vaststellen van oorzaken van de lekkages. Bij sabotage hoeft de oliemaatschappij geen compensatie te betalen.

Ongeacht welk bewijsmateriaal organisaties aanbieden aan Shell over olielekkages, het bedrijf blijft zich verschuilen achter het sabotage-excuus. Amnesty International is van mening dat oliebedrijven verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun apparatuur. Leidingen mogen niet kwetsbaar zijn voor vandalen.

hier niet op duwen