Shell komt eerste toezegging na

Shell komt eerste toezegging na

Goed nieuws

Onlangs plaatste Shell een serie milieueffectrapportages op zijn website. Tijdens Shells laatste aandeelhoudersvergadering had Amnesty hier nog om gevraagd.

Op 18 mei 2010 deed Shell-bestuursvoorzitter Peter Voser op de aandeelhoudersvergadering van het chemisch concern in Nederland een drietal toezeggingen aan Amnesty International. Die toezeggingen kwamen er na intensieve acties van Amnesty. De eerste toezegging was de publicatie van een milieustudie uit 1995, waar Amnesty al heel lang om vraagt.

Goede eerste stap

Deze belofte is Shell nu nagekomen met de publicatie, op zijn website, van een serie milieueffectrapportages over Nigeria. Het is een mooie stap vooruit. Ten eerste blijken de rapportages de risico’s in kaart te brengen op een groot aantal terreinen die Amnesty altijd heeft aangekaart. Hieronder zijn de gevolgen van vervuiling voor de gezondheid van de bevolking, het verlies van inkomsten van bijvoorbeeld vissers en landbouwers en de rol die activiteiten van Shell mogelijk hebben op lokale conflicten. Bovendien zijn deze rapportages nu vrijelijk beschikbaar voor de lokale bevolking, mensenrechtenactivisten en non-gouvernementele organisaties.

Kanttekeningen

Toch valt er ook wel wat op aan te merken. Het is niet duidelijk hoe Shell nu de risico’s die het identificeert in de toekonst gaat aanpakken of voorkomen. Bovendien is er geen specifieke analyse gemaakt van de gevolgen van Shells operaties voor de mensenrechten.

Peter Voser heeft naar aanleiding van Amnesty's acties ook toegezegd om samen met Amnesty International en de Nigeriaanse overheid te kijken hoe Shell kan bijdragen aan het beter aanpakken van de vele olielekkages in de Nigerdelta. Vosers derde toezegging was dat de milieueffectrapportages die Shell uitvoert beter toegankelijk worden voor het publiek.

hier niet op duwen