Afbeelding
Sekswerkers nog kwetsbaarder door criminalisering
Rapport

Sekswerkers nog kwetsbaarder door criminalisering

26 mei 2016

Als sekswerk als misdrijf wordt aangemerkt, lopen sekswerkers een groter risico slachtoffer te worden van ernstige mensenrechtenschendingen. Daarom ontwikkelde Amnesty International een nieuwe visie op sekswerk, dat is gebaseerd op consultatie van vele deskundigen wereldwijd en vier rapporten die we vandaag publiceren.

Wereldwijd lopen sekswerkers door hun kwetsbare positie het risico slachtoffer te worden van verkrachting, uitbuiting, mensenhandel, gedwongen huisuitzetting en geweld. In veel landen staat niet de bescherming van deze groep tegen ernstige mensenrechtenschendingen centraal, maar ligt de nadruk op het verbieden van sekswerk door toezicht, intimidatie en invallen. Hierdoor komen sekswerkers in een nog kwetsbaardere positie terecht.

"Als een klant zich slecht gedraagt, ben je op jezelf aangewezen. Je belt alleen de politie als je denkt dat je doodgaat. Als je de politie belt, verlies je alles."
- een sekswerker in Noorwegen

In de afgelopen twee jaar deed Amnesty onderzoek in Papoea-Nieuw-Guinea, Hongkong, Noorwegen en Argentinië. De mate waarin sekswerk in deze landen strafbaar is, verschilt sterk. Maar Amnesty ontdekte dat in al deze landen sekswerkers vaak niet, of nauwelijks, worden beschermd tegen schendingen. Ook durven ze zelden aangifte bij de politie te doen. Dit geldt ook voor landen waar het verkopen van seks niet strafbaar is, maar het kopen ervan wel. Daarnaast vonden we in de vier onderzoeken geen bewijs dat criminalisering van sekswerk bijdraagt aan het terugdringen van mensenhandel.

Ons beleid: decriminaliseer sekswerk

In ons beleid over sekswerk roepen we regeringen op de rechten van sekswerkers te beschermen door:

  • sekswerkers te beschermen tegen geweld, uitbuiting en dwang
  • sekswerkers te betrekken bij de totstandkoming van wetgeving en beleid dat hun leven en hun veiligheid beïnvloedt
  • toegang tot gezondheidszorg, educatie en werkgelegenheid te garanderen

In ons beleid roepen we op tot decriminalisering van niet-gedwongen sekswerk. We baseren ons op bewijs dat criminalisering het werk minder veilig maakt, omdat sekswerkers hierdoor niet op bescherming van politie kunnen rekenen en daders makkelijk straffeloos hun rechten kunnen schenden.

Q&A - Amnesty's standpunt over de bescherming van de rechten van sekswerkers

<?php
$faq_output = faq_page(1918);
print $faq_output;
?>

Lees ook

Meer nieuws