Seksueel geweld in België: Amnesty tevreden met geplande opening van nieuwe zorgcentra en roept op tot volgehouden inzet

Seksueel geweld in België: Amnesty tevreden met geplande opening van nieuwe zorgcentra en roept op tot volgehouden inzet

Persbericht

vier jaar na de inwerkingtreding in België van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul), uit Amnesty International zijn tevredenheid over de aankondiging van minister Nathalie Muylle om drie extra zorgcentra te openen voor slachtoffers van seksueel geweld. Naast de drie bestaande, worden er in 2021 vier nieuwe zorgcentra voorzien. In 2023 zouden er tien zo’n centra volledig operationeel moeten zijn.

‘De oprichting van deze centra is voortreffelijk nieuws. Meer en meer slachtoffers vinden immers hun weg naar de centra. Elk jaar worden ongeveer 1000 slachtoffers in deze centra geholpen. Deze centra bieden een hoogstnodige, alomvattende en laagdrempelige hulpverlening aan slachtoffers,’ zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty Vlaanderen.

‘Het lijkt erop dat België nu belangrijke stappen zet om de verplichtingen die voortvloeien uit het Verdrag van Istanbul na te leven. Dat is van groot belang voor de preventie en aanpak van seksueel geweld.’

De expertengroep die toeziet op de naleving van het Verdrag (GREVIO) neemt België dit jaar onder de loep. Volgens experten en middenveldorganisaties voldoet België slechts gedeeltelijk zijn verplichtingen.

Amnesty International wijst de Belgische autoriteiten erop dat er nog meer inspanningen geleverd moeten worden tegen seksueel geweld en roept op om van die strijd een topprioriteit te maken voor alle betrokken instanties. De mensenrechtenorganisatie lanceerde op 8 maart een petitie waarin de bevoegde autoriteiten gevraagd wordt om voldoende budget vrij te maken, om meer data te verzamelen, om de opleiding van politieagenten en gerechtelijke ambtenaren te versterken, en om de hoge seponeringscijfers in verkrachtingszaken via betere gerechtelijke procedures aan te pakken zodat er minder straffeloosheid is.

‘Ons land moet ook dringend werk maken van een doortastend Nationaal Actieplan over gendergerelateerd geweld. Dit zou de vele parlementairen die de koe bij de horens willen vatten, in staat stellen om werk te maken van hervormingen binnen een duidelijk en gecoördineerd kader. Gezien de ernst van de problematiek moet er snel gehandeld worden. Minister Muylle toont dat er ook nu belangrijke stappen kunnen worden gezet. Voor het Nationaal Actieplan mag men zich ook niet blijven verschuilen achter de regeringsvorming’, zegt Wies De Graeve.

In een recente peiling van Amnesty International bij 2.300 Belgen zegt 20% van de bevraagde vrouwen en 14% van bevraagde mannen ooit verkracht te zijn. Van de bevraagde jongeren tussen 15 en 24 jaar zegt 24% dat ze ooit verkracht werden.