Saudi-Arabië: executie dreigt voor 12 sjiieten

Saudi-Arabië: executie dreigt voor 12 sjiieten

Persbericht

Twaalf sjiitische terdoodveroordeelden zijn doorverwezen naar het Saudische Orgaan van de Staatsveiligheid, dat direct onder de koning valt. Dat duidt er waarschijnlijk op dat de mannen elk moment geëxecuteerd kunnen worden, terwijl ze veroordeeld zijn in een uitermate oneerlijk massaproces.

De sjiitische mannen werden in 2016 samen met drie anderen veroordeeld tot de doodstraf. Ze zouden gespioneerd hebben voor Iran. De families van de mannen zijn doodsbang door de doorverwijzing en door het gebrek aan informatie die ze krijgen over de status van hun geliefde. Vanwege de geheimzinnigheid rondom Saudische rechtszaken vreest Amnesty dat de executie van deze mannen nabij is.

Saudi-Arabië is een van de landen waar de meeste executies plaatsvinden. De doodstraf wordt er vaak gebruikt als politiek middel om kritiek van de sjiitische minderheid de kop in te drukken. Amnesty legde vast dat ten minste 34 sjiieten, onder wie vier minderjarigen, zich momenteel in een Saudische dodencel bevinden. Zij werden allemaal veroordeeld voor activiteiten die een ‘risico [zouden] vormen voor de nationale veiligheid’.

Amnesty’s oproep

We dringen er bij de Saudische autoriteiten op aan de veroordelingen onmiddellijk te vernietigen. Ook moeten zij een moratorium op executies instellen, om vervolgens de doodstraf helemaal af te schaffen. Amnesty is in alle gevallen tegen de doodstraf. De doodstraf is een schending van het recht op leven en de meest wrede, onmenselijke en vernederende straf.

Orgaan van de staatsveiligheid

In juni 2017 riep de Saudische koning een nieuwe veiligheidsinstantie in het leven die direct aan de koning rapporteert. Via een koninklijk besluit hevelde hij de macht van het ministerie van Binnenlandse Zaken om onderzoek te doen en mensen te vervolgen over naar deze instantie. Daardoor kreeg de koning veel meer macht, en het ministerie veel minder.

 

 

hier niet op duwen