Afbeelding
Russisch leger pleegt ongerichte aanvallen tijdens invasie Oekraïne
Actueel

Russisch leger pleegt ongerichte aanvallen tijdens invasie Oekraïne

25 februari 2022
  • Onderzoek Amnesty International bevestigt schendingen van internationaal humanitair recht

  • Russische aanvallen mogelijk oorlogsmisdaden

  • De Russische beweringen enkel gebruik te maken van precisie-geleide wapens zijn overduidelijk vals

De Russische invasie in Oekraïne gaat gepaard met willekeurige aanvallen op burgergebieden en aanvallen op beschermde doelen zoals ziekenhuizen, aldus Amnesty International vandaag. Amnesty documenteerde drie incidenten waarbij ten minste zes burgers omkwamen en nog eens twaalf gewond raakten. Ongerichte aanvallen zijn in strijd met het internationaal humanitair recht (het oorlogsrecht) en kunnen oorlogsmisdaden vormen.

“Het Russische leger heeft blijk gegeven van een flagrante minachting voor het leven van burgers door in dichtbevolkte gebieden gebruik te maken van ballistische raketten en andere onnauwkeurige explosieve wapens. Sommige van deze aanvallen kunnen oorlogsmisdaden zijn. De Russische regering, die ten onrechte beweert alleen precisiewapens te gebruiken, moet de verantwoordelijkheid voor deze daden op zich nemen,” aldus Agnès Callamard, secretaris-generaal van Amnesty International.

“De Russische troepen moeten onmiddellijk stoppen met het uitvoeren van willekeurige aanvallen die in strijd zijn met het oorlogsrecht. De voortzetting van het gebruik van ballistische raketten en andere onnauwkeurige explosieve wapens die burgerdoden en gewonden veroorzaken, is onvergeeflijk.”

Ongerichte aanvallen

Het Crisis Evidence Lab van Amnesty International analyseerde digitaal bewijsmateriaal - waaronder foto's, video's en satellietbeelden - van drie van dergelijke aanvallen die werden uitgevoerd in de vroege uren van de Russische invasie van Oekraïne op 24 februari. De aanvallen vonden plaats in Vuhledar, Kharkiv en Uman.

Bij de dodelijkste aanval die door Amnesty International is gedocumenteerd, sloeg om ongeveer 10.30 uur plaatselijke tijd een ballistische raket in bij een ziekenhuisgebouw in Vuhledar, in de regio Donetsk in het oosten van Oekraïne, waarbij vier burgers om het leven kwamen en tien anderen gewond raakten. Volgens een plaatselijke bron die sprak met onderzoekers van Amnesty International, werden twee vrouwen en twee mannen gedood, en waren zes gezondheidswerkers onder de gewonden.

Aan de hand van foto's van wapenafval van het incident stelde Amnesty Internationals wapenonderzoeker vast dat bij de aanval een 9M79 Tochka ballistische raket werd gebruikt. Deze wapens zijn uiterst onnauwkeurig, missen hun doel regelmatig op een halve kilometer of meer en mogen nooit worden gebruikt in bevolkte gebieden.

Het waarschijnlijke doelwit was de nabijgelegen luchtmachtbasis Chuhuiv, maar in plaats daarvan trof het Russische wapen een woonblok, waarbij grote brandschade werd aangericht en kennelijk ten minste één mannelijke burger om het leven kwam en ten minste twee vrouwelijke burgers gewond raakten. Uit de grote krater in de grond tussen de flatgebouwen blijkt dat het waarschijnlijk om één groot projectiel of grote raket ging.

Bij een andere aanval op 24 februari om 7 uur 's morgens in Uman, in de regio Tsjerkasië, lijkt een man te zijn gedood door een inslag die ook een nabijgelegen restaurant heeft beschadigd.

Algemene Vergadering van de VN moet een spoedvergadering houden

De verificatie door Amnesty International van het gebruik van willekeurige aanvallen door de Russische strijdkrachten bij hun militaire operaties in Oekraïne, levert onweerlegbaar bewijs van schendingen van het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving.

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN-Veiligheidsraad) zal later vandaag bijeenkomen om de situatie te bespreken en Rusland zal hoogstwaarschijnlijk zijn veto uitspreken over elke resolutie die door andere lidstaten wordt voorgesteld. Daarom roept Amnesty International op tot een spoedvergadering van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties.

“Als de Veiligheidsraad verlamd raakt door een veto, is het aan het volledige VN-lidmaatschap om op te treden,” volgens Agnès Callamard.

“Wij roepen de Algemene Vergadering van de VN op om in spoedzitting bijeen te komen en een resolutie aan te nemen waarin de onwettige aanval van Rusland wordt veroordeeld en wordt opgeroepen een einde te maken aan alle schendingen van het humanitair recht en de mensenrechten. Het leven, de veiligheid en het welzijn van miljoenen burgers staan op het spel.”

Lees meer

Lees ook

Meer nieuws