Russisch Hof: geen uitzetting Ali Feruz

Russisch Hof: geen uitzetting Ali Feruz

Goed nieuws

Op 24 januari 2018 besloot het opperste Gerechtshof van de Russische Federatie dat Ali Feruz niet mag worden uitgewezen naar Oezbekistan. De rechtbank in Moskou moet zich nu verder over deze zaak buigen.

Amnesty is verheugd met de beslissing van de rechter, maar blijft er bij de Russische autoriteiten op aandringen Feruz onmiddellijk vrij te laten en hem niet uit te zetten naar een land waar hij het risico loopt om gemarteld te worden.

Kans op marteling in verband met homoseksualiteit

De journalist van Novaya Gazeta en Amnesty-activist werd op 1 augustus 2017 in Moskou opgepakt door de Russische autoriteiten met het doel hem uit te zetten.

Ali Feruz, die officieel Khudoberdi Nurmatov heet, is openlijk homoseksueel. Hij ontvluchtte Oezbekistan in 2009, nadat hij gearresteerd en gemarteld werd door veiligheidstroepen. Zo probeerden ze hem te dwingen als informant te gaan werken. In 2011 kwam Feruz in Rusland terecht, waar hij herhaaldelijk asiel aanvroeg. De Russische autoriteiten weigerden echter om hem een vluchtelingenstatus te geven, ondanks het sterke bewijs dat hij in Oezbekistan slachtoffer zou worden van marteling en andere mensenrechtenschendingen.

Europees Hof Mensenrechten

Een Russische rechter bepaalde kort nadat Feruz was opgepakt dat de uitzetting werd uitgesteld. Hij volgde daarmee de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) dat bepaalde dat Feruz niet mag worden uitgezet zolang het Hof zijn zaak behandelt. Ali Feruz werd daarop vastgezet in een uitzettingsgevangenis in Moskou, hoewel hij geen strafbare feiten heeft gepleegd. Tijdens zijn detentie werd hij mishandeld.

hier niet op duwen