Regering sluit Dienst Vreemdelingenzaken. Sommige daklozencentra doen deuren dicht. Ook kinderen op straat.

Regering sluit Dienst Vreemdelingenzaken. Sommige daklozencentra doen deuren dicht. Ook kinderen op straat.

Actueel

MAANDAG vernamen we via de media dat de Dienst Vreemdelingenzaken vanaf 17 MAART geen nieuwe asielaanvragen registreert en dat nieuwe asielzoekers geen opvang meer krijgen. Deze mannen, vrouwen én kinderen moeten nu overleven op straat.

Dat terwijl sommige daklozencentra sluiten en andere verder moeten met de beperkte middelen die ze hebben voor een groeiende groep daklozen. 11.11.11, Platform Kinderen op de Vlucht, Samenlevingsopbouw, Amnesty International Vlaanderen, De Liga voor Mensenrechten, Dokters van de Wereld, Orbit vzw, het Netwerk Tegen Armoede en Vluchtelingenwerk Vlaanderen, doen een dringende oproep. 


"Wij begrijpen dat de regering drastische maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus in te dijken en het personeel te beschermen. Wat we niet begrijpen is het gebrek aan bijkomende maatregelen om de meest kwetsbaren te beschermen en een humanitaire ramp te vermijden. We stellen vast dat onze regering in deze onzekere tijden kwetsbare mensen zoals asielzoekers en daklozen in de steek laat maar wel oproept naar de bevolking tot solidariteit te tonen met elkaar." 


De opvangcentra van de CAW's, zij sluiten niet, zetten alles op alles om hun cliënten zeker niet los te laten in deze tijden. Er worden maatregelen genomen om groepen te spreiden, er wordt meer gepoetst, er worden heel wat mensen uit andere teams ingezet om handen toe te steken. De CAW's doen er alles aan om met de beperkte middelen die ze hebben een groeiende groep dak- en thuislozen op te vangen en te beschermen. Er komen momenteel geen extra middelen uit de regering. Er is een groot tekort aan mondmaskers en alcoholgels.


Ook op het vlak van volksgezondheid is dit een héél onverstandige keuze. Hoe kunnen mensen zichzelf en hun omgeving zo veel mogelijk afzonderen, als velen onder hen aangewezen zijn op de straat?


"Wij pleiten ervoor in deze crisissituatie de meest kwetsbare mensen zoals mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging en geweld maar ook de daklozen, niet los te laten maar op te vangen en te screenen met voldoende aandacht voor hygiëne, volksgezondheid en hun basisrechten. Specifiek voor de kinderen op straat is deze situatie extra schrijnend. We vragen de overheid dan ook om voor hen snel extra stappen te ondernemen en hen te beschermen," zeggen de organisaties. 

Nochtans kan een snelle oplossing want ons land beschikt over over de nodige expertise, noodplannen en materiaal als tenten, bedden, voedsel en drank… om op korte termijn de basisnoden van grotere groepen mensen te vervullen op een manier die het aantal besmetting maximaal beperkt. Ook kunnen er maatregelen voorzien worden zodat asielzoekers hun asielaanvraag digitaal indienen. Zo vermijden we dat er op lange termijn een overload dreigt en we komen vast te zitten in een langdurige, humanitaire noodtoestand.

Ook in Nederland werd de mogelijkheid om een asielaanvraag in te dienen opgeschort, maar het land voorziet er wel in noodopvang. 


"De corona-crisis dreigt te ontaarden in een humanitaire crisis als we daklozen, welk statuut ook, aan hun lot overlaten. Elk individu moet toegang krijgen tot basisgezondheidszorg. Eerst en vooral omdat een beschaafde samenleving dat aan zichzelf verplicht is, maar ook omdat we enkel zo het aantal besmettingen kunnen terugdringen. "


"In theorie hebben mensen zonder papieren recht op dringende medische hulp. In de praktijk zien we dat dat recht al te vaak dode letter blijft. Mensen zijn onvoldoende op de hoogte van hun rechten en dienstverleners of de overheid maakt het deze kwetsbare mensen soms extra moeilijk om hun rechten op te nemen," zeggen de organisaties.

 

Auteur: 
Vanuit de campagne #ikbensolidair