Rechtbank seponeert zaak tegen mensenrechtenverdediger

Rechtbank seponeert zaak tegen mensenrechtenverdediger

Goed nieuws

Het provinciaal tribunaal van Cabinda verwierp op 12 juli de aanklachten tegen mensenrechten-advocaat Arão Bula Tempo omdat het tot de conclusie was gekomen dat er niet genoeg bewijs was om hem aan te klagen.

Na kennisname van de beslissing van het tribunaal uitte Arão Bula Tempo zijn dankbaarheid ten aanzien van Amnesty International: "Cabinda wordt weliswaar nog steeds gekenmerkt door vervolging en een aantal schendingen van de mensenrechten, maar toch wil ik mijn gevoel van diepe dankbaarheid uitdrukken aan al wie heeft deelgenomen aan acties en petities of die op enige manier heeft bijgedragen tot mijn vrijlating. Ik zal de mensenrechten blijven verdedigen en heb daarbij een diepe waardering voor het werk van Amnesty International".

In de loop van zijn arrestatie, detentie, voorwaardelijke invrijheidstelling en berechting is de gezondheid van Arão Bula Tempo erop achteruitgegaan. Zijn carrière als advocaat werd ook nadelig beïnvloed omdat hij klanten verloor ten gevolge van reputatieschade na de tegen hem ingebrachte strafrechtelijke aanklachten.

Arão Bula Tempo werd gearresteerd op 14 maart 2015 en twee maanden later voorwaardelijk vrijgelaten. Hij werd beschuldigd van "poging tot samenwerking met buitenlanders tegen de belangen van de Angolese staat" en "rebellie". Beide activiteiten worden beschouwd als misdaden tegen de veiligheid van de staat. De aanklacht was gebaseerd op aantijgingen dat Arão Bula Tempo buitenlandse journalisten uit de Republiek Congo had uitgenodigd voor een vreedzaam protest tegen het slechte bestuur in de provincie Cabinda. Dat protest was voor dezelfde dag gepland door mensenrechtenactivist José Marcos Mavungo.

(UA 78/15 - Advocaat en activist in de gevangenis zonder proces  - 8/4/2015)

hier niet op duwen