Recensie: Gaza op mijn hoofd - Inge Neefs

Recensie: Gaza op mijn hoofd - Inge Neefs

Uit de beweging

In haar boek Gaza op mijn hoofd getuigt Inge Neefs van een jaar leven in de Gazastrook. Het is een schreeuw van verontwaardiging en medeleven.

“Eergisteren zag ik hem in het mortuarium, in een metalen koelbox, waarin nog twee andere lijken gestapeld waren. De witte doek waarin hij gewikkeld was, droeg verse bloedvlekken van zijn verwondingen. Boven hem lag een gemutileerd kind van tien jaar.”

Het eerste hoofdstuk van Gaza op mijn hoofd neemt niet de minste moeite om de harde realiteit van het leven in de Gazastrook te verfraaien. Met oog voor detail beschrijft Inge Neefs de verschrikkelijke impact van de Israëlische bezetting op het dagelijkse leven van alle bewoners.

Ze schrijft niet alleen over de eindeloze reeks mensenrechtenschendingen. Ook onze westerse blindheid ten aanzien van de verschrikkelijke situatie waarin de inwoners van de Gazastrook leven, komt aan bod. Neefs spaart niemand, ook zichzelf niet: “Pervers toch, dat documenteren en verspreiden van informatie, over andermans leed, zonder dat er iets verandert”. Daarom kiest ze ervoor om niet alleen haar eigen verhaal te vertellen, maar om hoofdstukken over haar eigen ervaringen af te wisselen met hoofdstukken over de Palestijnse Anaah.

Anaah zit gevangen. Gevangen tussen de militaire zones aangelegd door Israël. Gevangen tussen vruchteloos vreedzaam protesteren en de zinloze Qassam-raketten van het verzet. Gevangen tussen een militaire bezetting en een verdrukkend regime. Geen enkele instantie, noch binnen noch buiten Gaza, lijkt een einde te kunnen maken aan de verschrikkingen. Verschrikkingen waar de bevolking tegen blijft vechten: de voortdurende dreiging van aanvallen van het Israëlische leger en de Qassam-raketten, het gebrek aan medicijnen en basisvoorzieningen, de zeeblokkade. Maar ondanks al deze verschrikkingen houden de bewoners van hun Gaza, voelen ze haar gewicht en koesteren ze het.
Een beklijvend relaas, een must read!

Gaza op mijn hoofd, door Inge Neefs, werd uitgegeven door EPO. 246 blz. ISBN -94-978-91297-48-9

Auteur: 
Landenteam Israël, Bezette Gebieden en de Palestijnse Autoriteit - Maarten Loeckx