Afbeelding
Q&A over Amnesty’s beleidsvoorstel over het decriminaliseren van sekswerk
Persbericht

Q&A over Amnesty’s beleidsvoorstel over het decriminaliseren van sekswerk

30 juli 2015

Sekswerkers vormen een van de meest gemarginaliseerde groepen ter wereld. Door deze kwetsbare positie worden zij makkelijk het slachtoffer van fysiek en seksueel geweld, willekeurige arrestatie en detentie, uitbuiting, mensenhandel, gedwongen hiv-testen en andere medische ingrepen. Ook worden sekswerkers soms uitgesloten van gezondheidszorg en andere sociale voorzieningen. Amnesty International onderzoekt daarom hoe sekswerkers het beste kunnen worden beschermd.

Onlangs kwamen de eerste schetsen voor een beleid over dit onderwerp naar buiten. Omdat daardoor vragen zijn over wat er wel en niet in dit voorstel zou komen te staan, heeft Amnesty een Q&A gemaakt over het beleidsvoorstel over het decriminaliseren van sekswerk.

Waarom onderzoekt Amnesty of de organisatie wil pleiten voor decriminalisering van sekswerk?

Amnesty kijkt als wereldwijde mensenrechtenorganisatie naar de beste manier om mensenrechtenschendingen van sekswerkers te voorkomen. Onderzoek wijst uit dat het criminaliseren van seks met wederzijdse instemming tussen volwassenen kan leiden tot meer schendingen van de mensenrechten van sekswerkers.

Waarop baseert Amnesty dit beleidsvoorstel?

Goed beleid vormen rondom sekswerk is ongelooflijk complex en het is belangrijk dat we het goed doen. Daarom is Amnesty de afgelopen twee jaar bezig geweest beleid op te stellen, dat gebaseerd is op onderzoek van de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en onszelf. Ook voerden we gesprekken met onder andere sekswerkers, vrouwenrechtengroepen, hiv/aids-activisten en organisaties die strijden tegen mensenhandel.

Heeft Amnesty alleen gesproken met organisaties die voor decriminalisering zijn?

Nee, naast de gesprekken met sekswerkers zelf hebben we gesproken met een uitgebreide groep van betrokken organisaties. Daaronder waren ook groepen die prostitutie willen verbieden.

Staat dit beleid al vast?

Het voorstel dat in januari 2015 naar buiten is gekomen, was een voorlopige versie waaraan sindsdien nog is gewerkt. Amnesty gaat tijdens haar internationale algemene ledenvergadering stemmen over de nieuwe versie van dit beleidsvoorstel. Deze vergadering vindt plaats van 7 tot en met 11 augustus in Dublin.

Het beleid staat dus nog niet vast en het is niet zeker of dit voorstel wordt aangenomen.

Keurt Amnesty met dit beleidsvoorstel gedwongen prostitutie en mensenhandel goed?

Amnesty veroordeelt alle vormen van mensenhandel. Mensenhandel is een mensenrechtenschending en daders moeten strafrechtelijk worden vervolgd.

Het beleidsvoorstel is gericht op het decriminaliseren van het werk van sekswerkers die met wederzijdse instemming seksuele diensten verlenen. Gedwongen prostitutie moet uiteraard worden bestreden.

Lees ook

Meer nieuws