Afbeelding
Publicatie van ‘Ukraine Organizational report’
Actueel

Publicatie van ‘Ukraine Organizational report’

17 mei 2023

Het Internationaal Bestuur van Amnesty International heeft het ‘Ukraine Organizational Report’ bekendgemaakt. Dat rapport vat de lessen en aanbevelingen samen van onafhankelijke onderzoeken waartoe Amnesty International opdracht gaf, naar aanleiding van een persbericht dat de organisatie publiceerde op 4 augustus 2022 over de gevechtstactieken van de Oekraïense strijdkrachten na de invasie van Rusland in Oekraïne. Die onderzoeken omvatten een juridische review, fact finding en een evaluatie van de interne processen van de organisatie die voorafgingen aan de publicatie van het persbericht. De onderzoeken werden uitgevoerd door onafhankelijke externe experten, die de inhoud van het ‘Ukraine Organizational Report’ onderschrijven.

Naar aanleiding van de publicatie van dit rapport bevestigt Amnesty International vooreerst zijn resolute veroordeling van de agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne. Amnesty herhaalt ook het leed en de verontwaardiging die het persbericht van 4 augustus 2022 veroorzaakte, ten zeerste te betreuren.

De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen van het Organizational Report focussen op hoe Amnesty zijn werkmethodes kan verbeteren. Zo wordt gevolg gegeven aan de vragen, opmerkingen en kritiek die rezen na de publicatie van het persbericht van 4 augustus 2022.

De aanbevelingen gaan over het beter maken van ons werk. Het gaat over onder meer het verbeteren van coördinatie- en besluitvormingsprocessen, over hoe we omgaan met meningsverschillen, over welke soort output wordt gebruikt en over het verzekeren van de juridische onderbouw en kwaliteitscontrole. Er wordt ook belangrijke aandacht gegeven aan het verzekeren van Amnesty's onpartijdigheid en het verder werken aan het welzijnsbeleid voor alle medewerkers.

Het volledige Organizational Report is hier te lezen. Het specifieke juridische rapport, dat eerder al bekend raakte, is hier beschikbaar.

Amnesty International Vlaanderen verwelkomt de bekendmaking van het rapport en de aanbevelingen die erin worden geformuleerd. We begrijpen de bezorgdheid die kan ontstaan naar aanleiding van deze reviews en berichten. Dit rapport is een belangrijke stap om te reflecteren over hoe we Amnesty verder beter kunnen maken voor iedereen in onze beweging en voor de mensen die we verdedigen, en ervoor te zorgen dat we onze mensenrechtenimpact versterken.

Amnesty Vlaanderen zal actief opvolgen hoe de aanbevelingen in het Organizational Report in de praktijk worden omgezet en daar ook, samen met alle geledingen van Amnesty, actief toe bijdragen. Met één doel voor ogen: de missie van Amnesty voortzetten om onderzoek en actie te ondernemen die gericht zijn op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van mensenrechten.

Lees ook

Meer nieuws