Pools parlement stemt in met inperken persvrijheid

Pools parlement stemt in met inperken persvrijheid

Actueel

Het Poolse parlement, de Sejm, heeft op 11 augustus 2021 ingestemd met een wijziging van de Wet voor radio en televisie. Het wetsvoorstel verbiedt bedrijven van buiten de Europese Unie een meerderheidsbelang te hebben in Poolse media.

Volgens regeringspartij PiS is de wet nodig om buitenlandse inmenging te voorkomen. Tegenstanders zijn echter van mening dat de PiS de wet aanscherpt om critici het zwijggen op te leggen. Als de wetswijziging ook door de Senaat wordt goedgekeurd, kan dit het einde betekenen voor televisiezender TVN.

Mogelijk einde laatste onafhankelijke zender

TVN is de enige onafhankelijke tv-zender in Polen en is voor een groot deel in handen van het Amerikaanse Discovery. TVN heeft geprobeerd de licentie voor TVN24 te verlengen, maar de Nationale Omroepraad KRRiT heeft hierover nog geen beslissing genomen.

Nu gaat het wetsvoorstel naar de Senaat, die 30 dagen de tijd heeft om zich erover te buigen. Als de Senaat het amendement afwijst, dan zal de Sejm opnieuw over het voorstel moeten stemmen. Alleen wanneer een absolute meerderheid wordt gehaald – ten minste 231 stemmen – wordt de wet naar de president gestuurd. Die kan het wetsvoorstel ondertekenen, er een veto over uitspreken of het voorstel doorverwijzen naar het Grondwettelijk Hof. Nu stemden 228 parlementariërs voor de wet en 216 tegen.

Amnesty’s oproep

Amnesty International roept Polen op het wetsvoorstel in te trekken en de persvrijheid te respecteren zoals die is vastgelegd in het Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

DE ONAFHANKELIJKE RECHTER: DE ENIGE HOOP VOOR POOLSE ACTIVISTEN
hier niet op duwen