Afbeelding
Polen: EU onderneemt actie om rechters te beschermen tegen politieke inmenging
Persbericht

Polen: EU onderneemt actie om rechters te beschermen tegen politieke inmenging

03 april 2019

De Europese Commissie startte op 3 april 2019 een inbreukprocedure op om rechters in Polen van politieke controle te beschermen.

De adjunct-directeur voor Europa van Amnesty International, Massimo Moratti, zegt: “Deze beslissing trekt een belangrijke lijn in het zand. Het maakt duidelijk dat tuchtprocedures niet gebruikt mogen worden om tussen te komen in de onafhankelijkheid van de rechtsspraak. Nu worden rechters geviseerd terwijl ze gewoon hun job doen.” aldus Massimo.

“Het nieuw tuchtsysteem dat de Poolse autoriteiten hebben ingevoerd maken onderzoeken, procedures en uiteindelijk boetes tegen rechters mogelijk. De regering straft zo rechters af omwille van de inhoud van hun beslissingen of omdat ze het Europese Hof van Justitie om verduidelijking vragen.”

“Polen schiet tekort door zijn rechters niet te beschermen tegen politieke druk. Dit ondermijnt de onafhankelijkheid van het Poolse rechtssysteem en zet de mensenrechten binnen het land verder onder druk. Dit bedreigt de werking van de Europese Unie in zijn geheel”, verklaart Massimo.

“Het chilling effect van de misbruikte tuchtprocedures is wel degelijk aanwezig en is nu ook bevestigd door de Europese Commissie. We roepen de lidstaten op om deze stap verder te ondersteunen en roepen Polen, in de volgende Algemene Vergadering van de Raad, een einde te maken aan de intimidatie van rechters.

Lees ook

Meer nieuws