Peru: Máxima Acuña niet langer vervolgd

Peru: Máxima Acuña niet langer vervolgd

Goed nieuws

De Peruaanse verdedigster van de mensenrechten Máxima Acuña Atalaya wordt niet langer vervolgd voor illegale bezetting van gronden.

Dat heeft het Hooggerechtshof van Peru beslist. Het vonnis is een mijlpaal voor milieubeschermers in dat land, zegt Amnesty International.

Er liep een zaak tegen Máxima Acuña omdat ze weigerde haar grond af te staan aan een mijnbouwbedrijf.

Een van ’s werelds grootste mijnbouwbedrijven, Yanacocha, wilde op haar grond goud en koper delven. Máxima Acuña weigerde echter haar grond af te staan, omdat het mijnafval de meren in de omgeving ernstig zou vervuilen. Hierdoor zou de watervoorziening en het leefmilieu van duizenden mensen ernstig worden aangepast. Yanacocha beschuldigde Acuña er vervolgens van niet de rechtmatige eigenaar van de grond te zijn.

Oneigenlijk gebruik rechtssysteem

Het komt in Peru vaker voor dat mensen die voor hun grondrechten opkomen van een strafbaar feit worden beschuldigd, hoewel daarvoor bewijs ontbreekt. Vervolgens wordt een rechtszaak begonnen om deze mensenrechtenverdedigers fysiek, emotioneel en financieel uit te putten en zwart te maken.

Ook in de zaak tegen Máxima Acuña besloot de openbaar aanklager het proces voort te zetten, ook al was er geen bewijs dat zij het land onrechtmatig in gebruik had of dat zij geweld had gebruikt. Wat de verdediging van Acuña lastig maakte, was dat zij gestigmatiseerd was: er waren valse geruchten verspreid dat zij haar mensenrechtenwerk gebruikte om zich te verrijken. Mijnbouwbedrijf Yanacocha versterkte het negatieve beeld door haar te beschuldigen van landbezetting.”

Schrijfmarathon 2016

Amnesty is van mening dat het besluit om de zaak voort te zetten een tactiek was om Acuña te intimideren en haar mensenrechtenwerk te belemmeren. Dit is een oneigenlijk gebruik van het rechtssysteem.

Tijdens de Schrijfmarathon in 2016 voerden we intensief actie voor Máxima. Op 14 februari 2017 overhandigde een delegatie van Amnesty International aan Máxima en haar familie meer dan 150.000 boodschappen van steun en solidariteit uit de hele wereld. In de boodschappen werd de Peruaanse regering opgeroepen haar te beschermen tegen gelijk welke aanval of daad van agressie of intimidatie.

Dezelfde dag nog kreeg ze het bezoek van de minister van Justitie en Mensenrechten. Hij bevestigde de implementatie van de voorzorgsmaatregelen die het inter-Amerikaanse Hof voor de Mensenrechten voor Máxima Acuña had getroffen.

Tussen 2011 en 2014 deed Máxima Acuña Atalaya melding van verschillende incidenten, waarbij de Peruaanse Nationale Politie zich schuldig maakte aan intimidatie, aanvallen en pogingen tot verdrijving.

Achtergrond

In de loop van de strafprocedures, die begonnen in 2011, is nooit enig bewijsmateriaal tegen Máxima gevonden. Toch beslisten de gerechtelijke autoriteiten door te zetten met het strafonderzoek en de zaak voor de rechtbank te brengen. Dat droeg bij tot de stigmatisering van Máxima Acuña. Zij werd afgeschilderd als een misdadigster. In een lastercampagne omschreven vertegenwoordigers van het Yanacocha-mijnbouwbedrijf haar activiteiten als het illegaal “kraken” van eigendommen. Nochtans is de kwestie van het eigendomsrecht van de grond nog altijd niet juridisch uitgeklaard.

Verander in 2017 ook levens zoals dat van Máxima Acuña:

Organiseer zelf een schrijfmarathon in december

   

hier niet op duwen