PARLEMENT STAAT ACHTER AKKOORD VAN MALTA VOOR VERDELING GEREDDE MIGRANTEN OP DE MIDDELLANDSE ZEE

PARLEMENT STAAT ACHTER AKKOORD VAN MALTA VOOR VERDELING GEREDDE MIGRANTEN OP DE MIDDELLANDSE ZEE

Persbericht

NGO’S VRAGEN DAT REGERING MEEWERKT AAN SOLIDAIRE OPLOSSING

De leden van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken namen op woensdag 13 november een resolutie aan die de Belgische regering oproept om het akkoord van Malta te onderschrijven en zich daarmee solidair te tonen met de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten die gered worden op de Middellandse Zee.

Volgens 11.11.11, ACV-CSC, Amnesty International, Caritas International, Orbit vzw, Oxfam-Solidariteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Dokters van de Wereld, geeft het parlement daarmee een duidelijk mandaat aan de federale regering om zich aan te sluiten bij de coalitie rond de Verklaring van Malta. Deze verklaring is een belangrijke stap vooruit, maar België moet ook aandringen op een aantal essentiële verbeteringen. 

KRITIEKE SITUATIE OP DE MIDDELLANDSE ZEE

De ngo’s vragen de Belgische regering al langer om zich aan te sluiten bij de plannen voor een voorspelbaar ontschepings- en verdelingsmechanisme dat toelaat om mensen die gered worden op de Middellandse Zee aan land te laten gaan in een veilige haven en te verdelen tussen de verschillende lidstaten. Het voorbije jaar zorgde het gebrek aan eensgezindheid tussen de lidstaten en de tijdelijk gesloten havens in Italië er immers voor dat geredde migranten vaak lange tijd- soms wekenlang – vastzaten op zee. Dit maakte het erg moeilijk voor reddingsorganisaties om levens te redden op zee.

Eind september kwam een eerste doorbraak toen Frankrijk, Duitsland, Italië en Malta de zogenaamde Verklaring van Malta onderschreven over de verdeling en ontscheping van geredde asielzoekers, vluchtelingen en andere migranten. Verschillende andere lidstaten sloten zich daarbij aan. De Belgische regering liet weten dat ze zich niet kon engageren omdat ze in lopende zaken zit. De ruime parlementaire meerderheid achter deze resolutie geeft haar het mandaat om dat wel te doen.

BELANGRIJKE STAP VOORUIT

11.11.11, ACV-CSC, Amnesty International, Caritas International, Orbit vzw, OxfamSolidariteit, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Dokters van de Wereld noemen de Verklaring van Malta een belangrijke stap vooruit maar wijzen ook op enkele problematische elementen. Zo biedt het akkoord slechts een tijdelijke oplossing en engageert het maar een beperkte groep van lidstaten. Bovendien vraagt de verklaring de reddingsschepen om de instructies van de bevoegde maritieme coördinatiecentra na te leven en de activiteiten van de Libische kustwacht niet te belemmeren. Dit bevestigt de huidige status-quo van de EU die vooral toekijkt terwijl de Libische autoriteiten duizenden mensen oppikken en terugsturen naar detentie waar ze slachtoffer zijn van gruwelijke mensenrechtenschendingen. Dit gaat in tegen het recht op asiel en het nonrefoulement principe. Niemand mag teruggestuurd worden naar Libië, en geen enkel schip mag verplicht worden om geredde mensen terug te brengen naar dat land. Op termijn bestaat de enige oplossing in een structurele hervorming van het Europese asielbeleid en een voldoende zoek- en reddingcapaciteit in handen van de EU lidstaten zelf, stellen de ngo’s. Ook reddingsngo’s moeten ongestoord hun werk kunnen doen.

Toch betekent het Malta akkoord in deze hopeloos verdeelde EU een eerste belangrijke stap vooruit die toont dat EU lidstaten wel degelijk solidariteit tonen met mensen die gered worden op zee.

De ngo’s roepen de regering op om zich bij de coalitie rond de Verklaring van Malta aan te sluiten, en aan te dringen op een aantal belangrijke verbeteringen. De regering moet onder meer de samenwerking met de Libische kustwacht aankaarten en pleiten voor eigen reddingsmissies in handen van de EU en de lidstaten.