Pakistan: ratificatie van VN-verdrag

Pakistan: ratificatie van VN-verdrag

Goed nieuws

Pakistan ratificeerde op 17 april het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (ICESCR) en ondertekende zowel het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten (ICCPR) als het verdrag tegen Foltering en Andere Wrede, Onmenselijke of Onterende Behandeling of Bestraffing (UNCAT).

Amnesty International heeft bij Pakistan herhaaldelijk aangedrongen op het goedkeuren van de verdragen en het zorgdragen voor wettelijke vastlegging hiervan.