Opnieuw toezeggingen Shell aan Amnesty

Opnieuw toezeggingen Shell aan Amnesty

Goed nieuws

Tijdens de algemene aandeelhoudersvergadering van Shell in Den Haag op 17 mei heeft het Shell-bestuur enkele, deels eerder gedane, toezeggingen gedaan aan Eduard Nazarski, directeur van Amnesty Nederland.

Executive Director Malcolm Brinded zei net als vorig jaar toe een vijftien jaar oude, maar nooit gepubliceerde milieustudie over de Nigerdelta komend jaar openbaar te maken – iets waar Amnesty al sinds lange tijd om vraagt.

Rapportages

Daarnaast meldde Brinded dat Shell werkt aan het in lijn brengen van zijn milieueffectrapportages met de richtlijnen van John Ruggie, Speciale VN-vertegenwoordiger op het gebied van mensenrechten en bedrijfsleven. Shell maakte in 2010 zeventien van dergelijke rapportages over de verwachte gevolgen van zijn projecten op het milieu openbaar. De mensenrechten komen in deze rapportages echter onvoldoende aan bod, iets dat volgens de richtlijnen van Ruggie wel zou moeten.

Volgens Shell zouden de openbaar gemaakte rapportages nu ook gedeeld zijn met de lokale gemeenschappen.

Tot slot toonde de Shell-directie zich, voor het eerst sinds Amnesty's rapport over de Nigerdelta van juni 2009, bereid om met Amnesty over concrete olielekkages te spreken. Tot nu toe weigerde Shell dat.

Op de aandeelhoudersvergadering van 2010 had Shell-bestuursvoorzitter Peter Voser, eveneens in reactie op vragen van Amnesty, beloofd meer informatie te zullen delen over de gevolgen van Shell's operaties op de mensenrechten van de bevolking van de Niger Delta in Nigeria. In de loop van het jaar heeft Shell enkele voorzichtige stappen gezet naar meer openheid.

Meer informatie

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de pagina van Amnesty International Nederland : Olie, vervuiling en armoede in Nigeria