Onafhankelijk onderzoek naar vergoeding Irene Khan - update 10/08

Onafhankelijk onderzoek naar vergoeding Irene Khan - update 10/08

Persbericht

Amnesty International Vlaanderen over het interim-rapport van Dame Anne Owers.

Update van 10 augustus 2011

Op woensdag 10 augustus heeft Amnesty International Vlaanderen het interim-rapport van Dame Anne Owers ontvangen. Mevrouw Owers heeft onderzoek gedaan naar de gang van zaken rond de contracten en contractbeëindigingen van de voormalige secretaris-generaal Irene Khan en de voormalige adjunct secretaris-generaal Kate Gilmore. Zij schreef haar rapport in opdracht van het internationale bestuur van Amnesty International (International Executive Committee, IEC). Mevrouw Owers heeft haar werk in volledige onafhankelijkheid gedaan. Zij heeft de verwachting uitgesproken een definitieve versie van het rapport binnen een aantal weken te kunnen publiceren.

Amnesty Vlaanderen heeft in februari van dit jaar, toen de betalingen na het vertrek van Khan en Gilmore bekend werden, het IEC direct om opheldering verzocht. Daarop heeft het IEC besloten een onafhankelijk onderzoek in te stellen. We bedanken het IEC voor de opdracht aan mevrouw Owers en bedanken mevrouw Owers voor haar werk.

Van groot belang vindt de Vlaamse afdeling van Amnesty dat maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen en om het internationale toezicht en de financiële verantwoording te versterken. We constateren met tevredenheid dat het voorlopige rapport de roep om dergelijke maatregelen ondersteunt.

Het IEC heeft inmiddels aangegeven het leeuwendeel van de bevindingen en aanbevelingen in het interim-rapport te onderschrijven. Ook zegt het IEC met de huidige secretaris-generaal te werken aan noodzakelijke hervormingen. In het interim-rapport beschrijft mevrouw Owers dat de eerste stappen ter verbetering reeds zijn getroffen. Amnesty International Vlaanderen zal de hervormingen op de voet volgen en blijven aandringen op structurele veranderingen.

Het interim-rapport is de komende weken onderwerp van discussie binnen de internationale beweging.

Voorgaand bericht van 9 maart 2011

Amnesty Vlaanderen verwelkomt vandaag de beslissing van het Internationaal Bestuur om door middel van een onafhankelijke onderzoek de situatie rond de ontslagvergoeding van voormalig secretaris-generaal Irene Khan uit te klaren.

De Vlaamse afdeling van Amnesty International heeft de afgelopen weken de verontwaardiging, bezorgdheden en vragen van haar vele activisten, leden en donateurs inzake de betalingen aan Irene Khan en Kate Gilmore aan het internationaal bestuur overgebracht.

De Vlaamse afdeling van Amnesty zal het onafhankelijk onderzoek dan ook constructief ondersteunen, van nabij opvolgen en over de uitkomst hiervan met haar achterban communiceren.

Amnesty International Vlaanderen zal zich daarnaast blijven inspannen om het toezicht op het internationaal bestuur en de internationale financiële verantwoording bij Amnesty International te verstevigen. Hiervoor zullen we samen met andere nationale afdelingen - de fora die Amnesty als internationale democratische ledenbeweging heeft - gebruiken.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel

 

 

 

hier niet op duwen