Oekraïne: Op de Krim wonende advocaat vrijgelaten, maar nog altijd bedreigd

Oekraïne: Op de Krim wonende advocaat vrijgelaten, maar nog altijd bedreigd

Goed nieuws

De mensenrechtenadvocaat Emil Kurbedinov werd op 5 februari in de stad Simferopol (hoofdstad van het Krim-schiereiland) vrijgelaten nadat hij 10 dagen in administratieve hechtenis was gehouden. Hij was gevangengezet als vergelding voor zijn activiteit ter verdediging van de mensenrechten. Kurbedinov beklemtoonde dat hij die activiteit zal voortzetten.

Hij was op 26 januari gearresteerd en werd door een districtsrechtbank in de stad Simferopol onmiddellijk veroordeeld tot een administratieve hechtenis van 10 dagen omdat hij artikel 20.3 van het Russische Wetboek inzake Administratieve Misdrijven ("Propaganda voor en tentoonstelling van extremistische en nazistische symbolen") zou hebben geschonden. Deze beschuldiging had betrekking op een op de sociale media gepubliceerde post uit 2013 waarin Kurbedinov een filmpje deelde van de in Rusland verboden islamitische organisatie Hizb ut-Tahrir. Deze post op de sociale media ging vooraf aan de Russische bezetting van de Krim. Overeenkomstig de Oekraïense wet was Hizb ut-Tahrir toen echter geen verboden organisatie en bovendien werd op het filmpje uitsluitend een vreedzame bijeenkomst getoond.

Hij heeft als advocaat gepleit in talrijke strafzaken tegen Krimtataren. Na de Russische bezetting van 2014 is de gemeenschap van de Krimtataren het slachtoffer geworden van de onderdrukking van de bestaande vrijheden en het in de kiem smoren van dissidente stemmen op de Krim. Hij heeft zich met grote moed ingezet om internationaal de aandacht te vestigen op de mensenrechtenschendingen op het schiereiland. Na zijn vrijlating heeft hij beklemtoond dat hij zich zal blijven inzetten voor de bescherming van de mensenrechten op de Krim en dat hij aan zijn professionele verplichtingen als advocaat zal blijven voldoen. Op dit moment zijn er geen extra tenlasteleggingen tegen hem geformuleerd, maar het risico op verdere vergeldingsacties en pesterijen door de feitelijke autoriteiten op de Krim blijft bestaan.

Logo Amnesty International

Amnesty International Vlaanderen vzw
Goffartstraat 32
1050 Brussel

 

 

Ingang en onthaal:
Waversesteenweg 169
1050 Brussel
T: +32 2 669 37 37
onthaal@amnesty-international.be
Rek. nr. BE11 5230 8012 9048
Ondernemingsnr. BE 0418.308.243
RPR Brussel

 

 

 

hier niet op duwen