Nigeria: Overheid moet welzijn Dapchi-schoolmeisjes garanderen

Nigeria: Overheid moet welzijn Dapchi-schoolmeisjes garanderen

Persbericht

101 meisjes die vorige maand door de gewapende groep Boko Haram waren ontvoerd uit een school in Dapchi, in het noorden van Nigeria, zijn vandaag vrijgelaten. “Voor de ontvoerde meisjes die terug zijn, en voor hun families, is dit een enorme opluchting”, zegt Osai Ojigho van Amnesty International Nigeria.

“Ondanks deze positieve ontwikkeling houdt Boko Haram toch nog altijd vier schoolmeisjes uit Dapchi vast. Boko Haram moet onmiddellijk deze meisjes vrijlaten, net als alle andere ontvoerden – onder wie enkele Chibok-meisjes – en moet een einde maken aan de reeks ontvoeringen van burgers, die neerkomen op oorlogsmisdaden.”

“Bovendien zijn de 101 vrijgelaten meisjes nog niet aan het einde van hun lijdensweg, want momenteel bevinden ze zich in de handen van de regering. “De autoriteiten moeten hen onmiddellijk vrijlaten en hen in staat stellen terug te keren naar hun familie, of in een veilig alternatief voorzien, indien zij daarvoor kiezen. De autoriteiten moeten de meisjes ook voorzien van uitgebreide ondersteuning, zoals vertrouwelijke begeleiding en medische zorg.

“Verder is het van vitaal belang dat de Nigeriaanse regering een onderzoek instelt naar de tekortkomingen in de veiligheid die tot de ontvoering leidden. Het belang daarvan wordt onderstreept door het tragische nieuws dat vijf van de ontvoerde schoolmeisjes stierven tijdens hun gevangenschap.

“De Dapchi-ontvoering moet de regering ertoe aanzetten alle scholen in het noordoosten van Nigeria afdoende te beschermen, zodat zoiets nooit meer mogelijk is.

“De bekendmaking van de resultaten van de twee onderzoeken die werden gevoerd naar de ontvoering van de Chibok-meisjes in 2014, is een eerste stap naar de verwezenlijking van deze bescherming van burgers tegen aanvallen van Boko Haram.”


“Deze ontvoering moet de regering ertoe aanzetten alle scholen in het noordoosten van Nigeria afdoende te beschermen, zodat zoiets nooit meer mogelijk is."


 

hier niet op duwen