Afbeelding
© Amnesty International
Rapport

Nigeria: aan Boko Haram ontsnapte meisjes worden in de steek gelaten

10 juni 2024
  • Meisjes doorstaan ontvoering, seksuele slavernij en andere misdaden door Boko Haram
  • Ontsnapping werd vaak gevolgd door verdere schendingen in militaire detentie
  • Meisjes worden nog steeds verwaarloosd door autoriteiten die gespecialiseerde re-integratieondersteuning moeten bieden

Meisjes en jonge vrouwen die ontsnapten aan de gijzeling door Boko Haram in het noordoosten van Nigeria kregen daarna nog meer te verduren, soms in onwettige militaire gevangenschap. In een nieuw rapport zegt Amnesty International dat ze onvoldoende steun krijgen bij hun pogingen om hun leven weer op te bouwen.

Help us build our lives’: Girl survivors of Boko Haram and military abuses in north-east Nigeria, onderzoekt hoe meisjes mensenhandel en misdaden tegen de mensheid door Boko Haram overleefden, waaronder ontvoering, gedwongen huwelijk, slavernij en seksueel geweld.

Nadat ze ontsnapten aan de gevangenschap van Boko Haram, werden velen verder misbruikt in langdurige en onwettige Nigeriaanse militaire detentie, hoewel deze praktijk de laatste jaren minder wijdverspreid is dan voorheen.

Degenen die niet onwettig werden vastgehouden, werden aan hun lot overgelaten in ontheemdenkampen te midden van miljoenen andere mensen die humanitaire hulp nodig hadden. Van daaruit werden sommigen “herenigd” met hun afvallige Boko Haram “echtgenoten” in een door de overheid beheerd doorgangskamp, waardoor ze werden blootgesteld aan het risico van voortdurende mishandeling.

“Deze meisjes, van wie velen nu jonge vrouwen zijn, is hun kindertijd ontnomen en hebben geleden onder een litanie van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en andere mensenrechtenschendingen. Ze tonen nu een opmerkelijke moed bij hun pogingen om hun toekomst in eigen handen te nemen”, zegt Samira Daoud, regionaal directeur voor West- en Centraal-Afrika van Amnesty International.

De misdaden die de meisjes en jonge vrouwen hebben moeten doorstaan, hebben langdurige gevolgen gehad die specifiek zijn voor hun leeftijd en geslacht. Het gaat om complicaties voor de gezondheid, toegang tot onderwijs, de mogelijkheid en wens om te hertrouwen, maar ook stigmatisering en afwijzing door hun families en gemeenschappen.

Het rapport is gebaseerd op 126 interviews, waaronder 82 met overlevenden, die tussen 2019 en 2024 persoonlijk en op afstand zijn afgenomen in het noordoosten van Nigeria. Op 4 april schreef Amnesty International een brief aan Nigeriaanse federale en staatsautoriteiten, evenals aan VN-kantoren, met de belangrijkste onderzoeksbevindingen. In zijn antwoord ontkende het Nigeriaanse leger alle aantijgingen, zei het de mensenrechten te respecteren in zijn operaties en verwees het naar Amnesty International's “bronnen”, die voornamelijk uit overlevenden bestonden, als “intrinsiek onbetrouwbaar”. UNICEF reageerde vertrouwelijk.

Ontvoering en seksueel geweld

Boko Haram ontvoerde op grote schaal kinderen tijdens aanvallen op de burgerbevolking in het noordoosten van Nigeria. Ten minste acht meisjes waren er getuige van hoe Boko Haram hun familieleden vermoordde. CA*, die in 2014 op 13-jarige leeftijd werd ontvoerd, zei: “Op een dag kwam Boko Haram... ons huis binnen. Ze zeiden tegen onze vader dat we ongelovig zijn. Ze schoten mijn vader in zijn achterhoofd en de kogel kwam door zijn ogen. We begonnen te huilen. Ze zeiden dat als we niet stil zijn, ze mijn moeder ook zullen vermoorden.”

Na hun ontvoering werden de meeste meisjes onder dwang uitgehuwelijkt. Kinderhuwelijken en gedwongen huwelijken zijn veelvoorkomende praktijken van Boko Haram, dat meisjes over het algemeen vanaf hun vroege puberteit, of zelfs daarvoor, als “ huwbaar” beschouwt.

Meisjes werden op verschillende manieren gebruikt als “echtgenotes”, inclusief het dienen van hun “echtgenoten” in seksuele slavernij en huishoudelijke slavernij. Ten minste 33 overlevenden van gedwongen huwelijken vertelden Amnesty International dat hun “echtgenoten” hen verkrachtten. HA* was een tiener toen ze “instemde” met een huwelijk om haar vader van de dood te redden. Ze vertelde Amnesty International dat ze werd geslagen als ze haar “ echtgenoot” weigerde, en dat hij haar vaak verkrachtte.

In totaal zeiden 28 geïnterviewden dat ze kinderen van seksueel geweld hadden gebaard, en minstens 20 waren zelf kinderen toen ze bevielen.

Straffen en zelfmoordaanslagen

Alle ontvoerden werden bedreigd met strenge regels en een zeer beperkte bewegingsvrijheid. Elke echte of vermeende overtreding van deze regels werd bestraft met fysieke straffen en soms met langdurige opsluiting.

Boko Haram deelde straffen publiekelijk uit om angst in te boezemen en controle uit te oefenen. Ten minste 31 geïnterviewde meisjes werden gedwongen om te kijken naar vormen van bestraffing, waaronder zweepslagen, amputaties en onthoofdingen.

GH*, nu begin 20, bracht ongeveer tien jaar door in gevangenschap. Ze werd vaak gedwongen om naar gewelddadige straffen te kijken en zei: “Soms droom ik over de lijken die ik zag of de steniging van de vrouwen die ik zag. Zodra ik mijn ogen open doe, kan ik niet meer verder slapen.”

Boko Haram gebruikte ook op grote schaal meisjes als zelfmoordaanslagplegers. Tussen halverwege 2014 en 2019 waren de meeste plegers van zelfmoordaanslagen van Boko Haram vrouwen.

Schendingen in onwettige detentie

Bijna 50 meisjes en jonge vrouwen vertelden Amnesty International dat ze hun leven en dat van hun kinderen op het spel hadden gezet om met succes te ontsnappen aan Boko Haram. Velen ondergingen schrijnende reizen die tot 12 dagen duurden, waarbij ze overleefden op het weinige voedsel en water dat ze konden vinden.

Sommigen werden “gered” door het Nigeriaanse leger of leden van de Civilian Joint Task Force (CJTF), een door de staat gesponsorde militie, die velen van hen later onrechtmatig vasthielden. Tijdens het conflict heeft het Nigeriaanse leger duizenden kinderen willekeurig voor langere perioden vastgehouden.

Volgens 31 meisjes en jonge vrouwen werden ze tussen 2015 en medio 2023 enkele dagen tot bijna vier jaar onrechtmatig vastgehouden in militaire gevangenissen, meestal vanwege hun echte of vermeende banden met Boko Haram. Sommigen zeiden dat soldaten hen beledigden, hen “Boko Haram-vrouwen” noemden en hen ervan beschuldigden verantwoordelijk te zijn voor moorden. Sommigen beschreven afranselingen of erbarmelijke omstandigheden in detentie die neerkomen op foltering of andere vormen van mishandeling.

NV* was ongeveer 20 toen ze na acht jaar Boko Haram-gevangenschap in 2021 ontsnapte. Ze werd ongeveer twee maanden onrechtmatig vastgehouden door het Nigeriaanse leger in Madagali, Adamawa State. Ze zei: “Toen ze [soldaten] eten brachten... gaven ze ons een portie in de hand en soep in één kom voor ons allemaal om te delen.... Als toilet gaven ze ons een plastic zak.”

Veel jonge vrouwen werden met hun kinderen vastgehouden. Twee geïnterviewden bevielen in overheidsdetentie, terwijl anderen kinderen zagen sterven.

In strijd met de internationale mensenrechtenwetgeving had geen van de geïnterviewden toegang tot een advocaat of werd hen een strafbaar feit ten laste gelegd. BZ* werd als tiener vastgehouden in Giwa Barracks, een beruchte militaire detentiefaciliteit in Maiduguri, van ongeveer 2017 tot 2020. Ze vertelde: “Niemand legde ons iets uit. Ze brachten ons daar en niemand vertelde ons iets.”

Sinds 2016 werden de meeste mensen die onrechtmatig in Giwa Barracks vastzaten naar het Bulumkutu Interim Care Centre (BICC) gebracht, waar ze toegang kregen tot bepaalde diensten.

‘We hebben steun nodig’: een leven heropbouwen na Boko Haram

Veel geïnterviewden werden door de overheid en partnerorganisaties herenigd met hun familie. Ze bevinden zich nu allemaal in overbevolkte kampen voor binnenlandse ontheemden of gemeenschappen in de staten Borno en Adamawa. Geïnterviewden verwachtten en vroegen om gespecialiseerde overheidssteun, maar voelden zich in plaats daarvan verwaarloosd.

AV* keerde in 2021 op ongeveer 15-jarige leeftijd terug uit Boko Haram-gevangenschap en woont nu in Madagali, in de staat Adamawa. Ze zei: “De meeste mensen in [de] overheid geven niet om ons. We hebben steun nodig.”

Hoewel het stigma een “Boko Haram-vrouw” te zijn een belemmering blijft voor re-integratie voor meisjes en jonge vrouwen, is de situatie de afgelopen jaren verbeterd. Veel geïnterviewden zeiden dat leden van de gemeenschap hen beledigden, hen argwanend aankeken en bang waren dat ze hen zouden doden of besmetten met ziektes.

ZC*, ongeveer 19 jaar oud, woont in een ontheemdenkamp met haar voormalige Boko Haram “echtgenoot”. Ze zei: “Ze [de gastgemeenschap] mishandelen ons altijd. Ze geven ons niets. We hebben altijd het gevoel dat we een last voor hen zijn.”

Na jaren van onderdrukking door Boko Haram, gevolgd door onwettige militaire detentie en verwaarlozing door de overheid, waardeerden veel geïnterviewden vrijheid het meest van alles. Ze uitten de wens om financieel onafhankelijk te worden om zichzelf en hun gezin te onderhouden en om hun kinderen naar school te laten gaan.

Velen noemden toegang tot onderwijs hun topprioriteit en zeiden dat ze dokter, verpleegster, leraar of advocaat wilden worden of voor niet-gouvernementele organisaties wilden werken. SB*, die ongeveer 10 jaar in Boko Haram-gevangenschap doorbracht, zei: “Ik wil mijn leven opnieuw beginnen. [Er zijn zoveel dingen die ik nodig heb, ik weet niet waar ik moet beginnen.”

De toegang tot geestelijke gezondheidszorg en psychosociale hulpverlening is in het hele noordoosten van Nigeria zeer beperkt. De Nigeriaanse overheid heeft de plicht om ervoor te zorgen dat gezondheidszorgfaciliteiten en -diensten toegankelijk zijn.

“De Nigeriaanse overheid heeft verzuimd haar mensenrechtenverplichtingen na te komen om deze meisjes en jonge vrouwen te beschermen en adequaat te ondersteunen”, aldus Samira Daoud.

“Samen met hun internationale partners moeten de Nigeriaanse autoriteiten deze meisjes en jonge vrouwen steunen bij hun volledige re-integratie in de samenleving door prioriteit te geven aan toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en beroepsopleidingen. Ze moeten de hulp krijgen die ze nodig hebben om hun leven weer waardig en veilig op te bouwen.”

Amnesty International roept de Nigeriaanse overheidsinstanties, VN-organisaties en donorregeringen op om dringend op maat gemaakte re-integratiediensten beschikbaar te stellen voor deze meisjes en jonge vrouwen, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat andere getroffen groepen niet achterblijven. Amnesty International roept de Nigeriaanse autoriteiten ook op om ervoor te zorgen dat meisjes en jonge vrouwen een zinvol alternatief hebben in plaats van teruggestuurd te worden naar hun Boko Haram “echtgenoten”, en de nodige steun krijgen om hun leven weer op te bouwen.

Achtergrond

Het niet-internationale gewapende conflict tussen Boko Haram en Nigeriaanse strijdkrachten heeft miljoenen levens geëist in het noordoosten van Nigeria sinds het meer dan tien jaar geleden begon. Het conflict heeft geleid tot een humanitaire crisis waardoor miljoenen mensen ontheemd zijn geraakt. Alle partijen in het conflict hebben oorlogsmisdaden, misdaden tegen de mensheid en andere mensenrechtenschendingen begaan, met specifieke gevolgen voor vrouwen, kinderen en ouderen.

*Namen zijn veranderd.

Lees het volledige rapport

Lees ook

Meer nieuws