Nicaragua: Totaal verbod op abortus

Nicaragua: Totaal verbod op abortus

Persbericht

Nicaragua’s volledige verbod op abortus brengt de levens van meisjes en vrouwen in gevaar door hen levensnoodzakelijke medische behandeling te ontzeggen.

Het verbod verhindert artsen en andere gezondheidswerkers hun werk te doen en zorgt voor een toename van moedersterfte in het ganse land, zegt Amnesty International in een nieuw rapport.

Volgens officiële cijfers zijn er dit jaar al 33 meisjes en vrouwen gestorven tijdens hun zwangerschap. Gedurende dezelfde periode vorig jaar waren dit er 20. Amnesty International gelooft dat deze cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn aangezien de overheid zelf toegeeft dat de cijfers voor moedersterfte een onderschatting zijn.

Het rapport The total abortion ban in Nicaragua: Women’s lives and health endangered, medical professionals criminalized is het eerste rapport waarin Amnesty International de impact op mensenrechten onderzoekt van een verbod op abortus wanneer het leven van een vrouw of een meisje in gevaar is of wanneer ze het slachtoffer werd van incest of verkrachting.

Nicaragua’s herziene strafwet, van kracht sinds juli 2008, voorziet gevangenisstraffen voor meisjes en vrouwen die een abortus plegen, en  voor artsen en andere gezondheidswerkers die hierbij betrokken zijn. Slechts 3% van alle landen wereldwijd hanteert zo’n absoluut verbod. De nieuwe strafwet voorziet zelfs gevangenisstraffen voor artsen en verpleegsters die patiënten behandelen met kanker, malaria, HIV/AIDS, urgente hartaandoeningen, als die behandeling een risico inhoudt voor de foetus. Zelfs meisjes en vrouwen met een miskraam worden geviseerd, aangezien in vele gevallen een natuurlijke beëindiging van een zwangerschap niet te onderscheiden is van een uitgelokte.

Deze nieuwe strafwet is tegenstrijdig met de richtlijnen van het eigen Ministerie van Gezondheid, de ‘Nicaraguan Obstetric Rules and Protocols’ die in een aantal gevallen wél therapeutische abortus als medische behandeling toelaat. Er is echter geen garantie dat artsen niet vervolgd zullen worden wanneer ze deze procedures volgen. Artsen worden hierdoor voor een onmogelijke keuze geplaatst, vrouwen hebben angst en aarzelen om medische hulp te zoeken.

“Nicaragua’s verbod op therapeutische abortus is een mensenrechtenschandaal, en een kaakslag voor de medische wetenschap. De wet is het hardvochtige en cynische resultaat van politiek opbod tijdens de verkiezingsstrijd van 2006. Vandaag treft ze echter onschuldige meisjes en vrouwen die op zoek zijn naar levensnoodzakelijke verzorging,  en de artsen die deze zorgen kunnen bieden”, zegt Karen Moeskops, directeur van Amnesty International. “De wet zorgt niet voor een daling van het aantal abortussen, enkel voor een toename van onveilige abortussen en een toename van fysiek en psychisch leed bij meisjes en vrouwen.”

Amnesty International sprak met jonge meisjes die verkracht werden door bekenden of door naaste familie en verplicht werden hun zwangerschap uit te dragen.

M. was 17 jaar oud toen ze meermaals door een 49-jarige man verkracht werd. “I’ve felt like killing myself many times… What happened to me shattered my dreams, my hopes – I wanted to be someone who worked outside the home but I spend all day at home looking after the baby…”

Het is verontrustend te zien dat er in 2008 een toename was van zwangere tienermeisjes die zelfmoord pleegden, ondermeer door gif in te nemen.

Nicaragua kent het hoogste aantal tienerzwangerschappen in gans Latijns Amerika: 1 op 4 zwangerschappen betreft meisjes tussen 15 en 19 jaar, in landelijke gebieden zelfs 1 op 3.

“Welke alternatieven biedt deze regering een 10-jarig meisje zwanger na verkrachting? Of een zwangere vrouw die de levensreddende kankerbehandeling ontzegd wordt, terwijl haar kinderen thuis op haar wachten?” vraagt Karen Moeskops. De Nicaraguaanse overheid weigerde de impact van de wet op het leven van deze jonge meisjes en vrouwen met Amnesty International te spreken. 

Amnesty International vraagt de Nicaraguaanse overheid met aandrang:
- De onmiddellijke herziening van de wet die abortus in alle omstandigheden verbiedt
- Te voorzien in legale, veilige, toegankelijke abortus in het geval van verkrachting, incest of als het leven en de gezondheid van de vrouw in gevaar is bij een verder- zetting van de zwangerschap
- De vrijheid van meningsuiting te garanderen van zij die zich tegen deze wet verzetten en steun te voorzien voor meisjes en vrouwen die getroffen worden door deze wet.

Amnesty International vraagt het Nicaraguaanse Hooggerechtshof om zich zo spoedig mogelijk uit te spreken over de grondwettelijkheid van deze wet.

hier niet op duwen