Nicaragua: Internationale organisaties geven vijf redenen waarom verkiezingen geen garantie zijn voor de uitoefening van mensenrechten

Nicaragua: Internationale organisaties geven vijf redenen waarom verkiezingen geen garantie zijn voor de uitoefening van mensenrechten

Persbericht

In de aanloop naar de algemene verkiezingen in Nicaragua op 7 november hebben Amnesty International, het Center for Justice and International Law (CEJIL), CIVICUS, Human Rights Watch, het International Institute on Race, Equality and Human Rights, het Washington Office on Latin American, de World Organization Against Torture, People in Need, het International Network of Human Rights en Women's Link Worldwide, een manifest uitgegeven met vijf redenen waaruit blijkt dat de komende algemene verkiezingen worden gehouden in een context van ernstige beperkingen van burgerlijke en politieke vrijheden.

In het document 'Nicaragua: Five reasons why the elections do not guarantee human rights' benadrukken de ondertekenende organisaties dat repressie en intimidatie van dissidente stemmen toenemen. Onder deze omstandigheden kunnen geen verkiezingen gehouden worden die de rechten van burgers respecteren.

De Nicaraguaanse regering heeft geprobeerd de concurrentie in de verkiezingen uit te schakelen of te ontmoedigen.  De autoriteiten maakten zich schuldig aan willekeurige detenties, gedwongen verdwijningen en vervolging van tegenstanders en presidentskandidaten. De regering wierp ook obstakels op voor de kandidatuur van de belangrijkste oppositiepartijen. Tevens heeft zij de pers lastiggevallen en geïntimideerd en politieke rechten geschonden. Dit alles gebeurde met de medewerking van de wetgevende en rechterlijke macht. Herhaaldelijke intimidaties en gebruik van geweld en straffeloosheid hebben de bezorgdheid over mensenrechtenschendingen die gebeuren tijdens of gelinkt aan sociaal protest doen toenemen.

Om deze redenen roepen bovengenoemde organisaties de internationale gemeenschap, multilaterale organisaties en internationale mensenrechtenorganisaties op om hun inspanningen te verdubbelen om een einde te maken aan de mensenrechtencrisis in Nicaragua.