Myanmar: schendingen tegen etnische minderheden in conflict in het noorden

Myanmar: schendingen tegen etnische minderheden in conflict in het noorden

Rapport

Het leger van Myanmar en gewapende etnische groeperingen maken zich schuldig aan mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden in de noordelijke staten Kachin en Shan. Amnesty deed onderzoek in de conflictgebieden.

"We zagen de verkoolde resten van iets wat op een lichaam leek. Er waren botten, maar het was vooral as. We zagen een paar persoonlijke bezittingen. We wisten al dat die achttien mensen vermist waren."

Getuigenis van een oudere dorpsbewoner aan Amnesty.

Vandaag verscheen het rapport All the civilians suffer’: Conflict, displacement and abuse in Northern Myanmar. Hierin wordt beschreven hoe de Tatmadaw (het leger van Myanmar) burgers martelt en executeert, en willekeurig dorpen beschiet. Daarnaast beletten de soldaten burgers zich vrijelijk te bewegen en houden ze humanitaire hulp naar conflictgebieden tegen. Amnesty-medewerkers interviewden tussen maart en mei 2017 meer dan 140 mensen nadat eind 2016 de gevechten weer oplaaiden.

De gewapende etnische groeperingen aan de andere kant – die door de burgers vaak als beschermers tegen het leger worden gezien – maken zich ook schuldig aan schendingen: ze ontvoeren soms burgers en dwingen hen zich bij hen aan te sluiten als dragers en als strijdkrachten. Ook leggen ze burgers ‘belastingen’ op.

Honderdduizenden op de vlucht

De erbarmelijke situatie van de islamitische Rohingya-minderheid in Myanmar is bekend, maar Amnesty-onderzoekers vonden een soortgelijk patroon van schendingen in de strijd van het leger tegen etnische minderheden in de noordelijke staten Kachin en Shan.

In november 2016 verhevigden de gevechten en heeft het Myanmarese leger zich schuldig gemaakt aan ernstige mensenrechtenschendingen en zelfs oorlogsmisdaden. Bijna 100.000 mensen zijn op de vlucht geslagen voor gevechten tussen het leger van Myanmar en verschillende gewapende groeperingen.

Landmijnen

Partijen aan beide zijden in de conflicten zetten landmijnen en explosieven in die vaak burgerslachtoffers maken. Myanmar behoort met Noord-Korea en Syrië tot de weinige landen die nog van landmijnen gebruikmaken. Amnesty roept alle partijen op de schendingen tegen burgers te stoppen. De autoriteiten van Myanmar moeten een einde maken aan de straffeloosheid door deze schendingen te onderzoeken en de daders te vervolgen. Al tientallen jaren treedt het leger van Myanmar op zonder dat een soldaat die een misdrijf begaat, wordt berecht.

Aung San Suu Kyi, de de-facto leider van Myanmar, heeft het vredesproces in deze conflictgebieden tot een prioriteit gemaakt. Maar om te slagen is het van belang dat dit proces gebaseerd is op verantwoording en respect voor de rechten van burgers en etnische minderheden.