Minister Turtelboom wacht af

Minister Turtelboom wacht af

Uit de beweging

Minister van Migratie- en Asielbeleid Annemie Turtelboom heeft nog steeds geen stappen gezet om een systeem van hervestiging van Irakese vluchtelingen in te voeren. Nochtans heeft ze al laten weten dat ze voorstander is van de organisatie van hervestiging naar ons land.

Tjdens het voorjaar van 2008 en opnieuw op 20 juni 2008, internationale vluchtelingendag, vroeg Amnesty International aandacht voor vluchtelingen uit Irak. Amnesty activisten riepen Annemie Turtelboom, Minister van Asiel en Migratie, en Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken op dringend over te gaan tot de hervestiging van Iraakse vluchtelingen.

In een reactie aan Amnesty International stelt Turtelboom dat ze "nota heeft genomen van de talrijke brieven van leden". Vooraleer de minister een standpunt inneemt over de hervestiging van Irakese vluchtelingen wil ze echter de resultaten van de verkenningsmissie naar buurlanden Syrië en Jordanië en de voorstellen van de Europese Commissie afwachten.

De oorlog in Irak heeft een enorme vluchtelingenstroom veroorzaakt. Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR zijn 4,7 miljoen Irakezen op de vlucht. Meer dan de helft blijft in eigen land, twee miljoen Irakezen zoeken onderdak in Syrië of Jordanië. Deze landen kunnen de enorme toestroom aan vluchtelingen niet alleen opvangen.

Amnesty heeft er in verschillende rapporten al op gewezen dat de situatie voor deze mensen uitzichtloos is. De internationale gemeenschap heeft hierin een grote verantwoordelijkheid. Landen zoals België moeten de humanitaire organisaties die de vluchtelingen helpen (financieel) ondersteunen. En ze moeten zorgen voor de hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen.

Hervestiging is een systeem waarbij vluchtelingen worden uitgenodigd om in een ander land een nieuw leven te beginnen. Het is bedoeld voor vluchtelingen die bijzonder kwetsbaar zijn, zoals alleenstaande vrouwen met kinderen, slachtoffers van foltering en ernstig zieken, en die niet naar hun land kunnen terugkeren. Voor hen is er geen tijd meer om "af te wachten".

Amnesty roept de Minister opnieuw op tot concrete actie. Ook ons land moet haar verantwoordelijkheid opnemen door mee te voorzien in hervestiging. Wij vragen dringend dat minister Turtelboom de organisatie van hervestiging in België niet langer uitstelt.

hier niet op duwen