Mexico: veiligheidsmaatregelen voor mensenrechtenverdedigers

Mexico: veiligheidsmaatregelen voor mensenrechtenverdedigers

Goed nieuws

In de afgelopen weken hebben de Mexicaanse autoriteiten bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen ter bescherming van de mensenrechtenverdediger Mario Luna, de leider van de inheemse Yaquí-gemeenschap in de Noord-Mexicaanse staat Sonora. 

Zij deden dit nadat op 27 juni een incident had plaatsgevonden waarbij aanvallers de auto van zijn vrouw Anahí Ochoa in brand hadden gestoken. Amnesty zal blijven samenwerken met Mario Luna, Anahí Ochoa en andere inheemse Yaquí-leiders om er samen op toe te zien dat alle geplande beschermingsmaatregelen daadwerkelijk ten uitvoer worden gelegd en dat de brandstichting nader wordt onderzocht.