Mexico: gewetensgevangene vrij

Mexico: gewetensgevangene vrij

Goed nieuws

Gewetensgevangene Magdalena Garcia Duran werd vrijgelaten uit de Molino de las flores gevangenis op 9 november 2007. Deze vrijlating kwam er na een derde federaal verzoek dat op 16 oktober werd toegestaan. Er werd vastgesteld dat er geen bewijs was dat haar opsluiting rechtvaardigde, evenmin als voor het proces op beschuldiging van ontvoering en aanslagen op openbare wegen. Magdalena bedankte Amnesty International voor de voor haar gevoerde campagnes.

hier niet op duwen