Mensenrechtenadvocaat vrijgesproken

Mensenrechtenadvocaat vrijgesproken

Goed nieuws

Een bekend mensenrechtenadvocaat is in Indonesië vrijgesproken. Hij zou een bezwarend smsje naar vrienden en familie gestuurd hebben.

Iwanggin Sabar Olif is lid van de Papoea organisatie ELSHAM (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia/Institute of Human Rights Study and Advocacy). Hij werd ervan beschuldigd een smsje gestuurd te hebben waarin hij om voorzichtigheid maande omdat de Indonesische president Susilo Bambang Yudhoyono tesamen met het leger plande de Papoea's "uit te roeien" (membasmikan). Iwanggin Sabar Olif heeft altijd ontkend dat hij zo'n smsje zond of zelfs maar ontvangen heeft. Toch hing hem een celstraf van zes jaar boven het hoofd.

Hij werd beschuldigd op basis van Artikel 160 van de Indonesische Strafwet. Volgens dit artikel is eenieder strafbaar die "mondeling of schriftelijk openlijk oproept tot het begaan van een strafbaar feit, tot geweld tegen een openbare overheid of tot enige andere vorm van ongehoorzaamheid". In het verleden werden al verscheidene mensenrechtenverdedigers aangeklaagd in Indonesië in een poging om hun vrijheid van meningsuiting en vergadering te beknotten.

Echter, afgelopen donderdag sprak een rechtbank in het district Jayapura Iwanggin Sabar Olif volledig vrij. Amnesty International verwelkomt dit vonnis, maar roept de Indonesische autoriteiten op Artikel 160 niet langer te gebruiken om het recht op vrije meningsuiting te ondermijnen.