Mensenrechten meer op voorplan

Mensenrechten meer op voorplan

Goed nieuws

Taiwan bekrachtigde op 31 maart 2009 twee belangrijke internationale mensenrechtenverdragen zonder voorbehoud. Ook nam de regering een wet aan voor implementatie van deze verdragen.

De verdragen, het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten en het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten, ondertekende Taiwan al in 1967. Het ratificatieproces heeft echter 42 jaar geduurd. De Taiwanese regering voerde een slecht mensenrechtenbeleid en deed geen pogingen om het proces te voltooien.

 

hier niet op duwen