Massamoord in de staat Tigray in Ethiopië

Massamoord in de staat Tigray in Ethiopië

Persbericht

Amnesty International bevestigt dat op 9 november 2020 talloze, mogelijk honderden mensen in het noordwesten van Ethiopië zijn afgeslacht. Amnesty’s Crisis Evidence Lab concludeert dit na analyse van geverifieerde foto’s en video’s waarop verspreid door de stad lichamen liggen of op brancards worden weggedragen. Het Lab bevestigt dat de beelden recent zijn. Met satellietbeelden kon worden vastgesteld dat het bloedbad plaatsvond in Mai-Kadra (May Cadera) in de staat Tigray.

‘We kunnen bevestigen dat een groot aantal burgers is vermoord. Het lijkt erop dat het dagloners waren die op geen enkele manier bij gevechten betrokken waren,’ zegt Deprose Muchena van Amnesty International. Tigray weigert om nog langer het gezag van de centrale regering te erkennen, omdat ze zich onheus behandeld voelen door premier Ahmed Abiy. Die begon enkele dagen geleden een offensief om de bevolking van Tigray, dat onafhankelijkheid nastreeft, te onderwerpen.

‘Het is een gruwelijke tragedie waarvan de werkelijke omvang pas later bekend zal worden aangezien de communicatie met Tigray plat ligt. De regering moet alle communicatie met Tigray herstellen om verantwoording af te leggen en transparant te zijn over haar militaire operaties in de regio. Amnesty zal hoe dan ook alle beschikbare middelen blijven gebruiken om schendingen door alle partijen bij het conflict te documenteren en te openbaren,’ zegt Muchena.

Gapende wonden

Amnesty sprak met getuigen die voedsel en andere benodigdheden leverden aan de Ethiopische strijdkrachten (EDF), die de stad onmiddellijk na de dodelijke aanval bezochten om dode lichamen en gewonde overlevenden te zoeken.

Mensen die de lijken hebben gezien, vertelden Amnesty dat ze gapende wonden hadden die lijken te zijn toegebracht door scherpe wapens zoals messen en machetes. Een onafhankelijke patholoog heeft dit in opdracht van Amnesty bevestigd. Getuigen zeiden dat er geen tekenen waren van schotwonden.

Getuigen: milities verantwoordelijk

Amnesty heeft nog niet kunnen vaststellen wie verantwoordelijk is voor de moorden, maar getuigen zeggen dat dat milities die met het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) meevechten verantwoordelijk zijn voor het bloedbad, blijkbaar nadat ze verslagen waren door de federale EDF-troepen. Drie mensen verklaarden dat ze werden aangevallen door leden van het TPDLF.

Een getuigde vertelde dat op 9 november overdag een militaire operatie van de EDF en de Amhara Special Force plaatsvond tegen de Tigray Special Police en een militie in Lugdi. ‘Nadat ze de Tigray-troepen hadden verslagen, bracht de EDF de nacht door aan de rand van de stad Mai-Kadra. Toen we binnenkwamen, zagen we veel dode lichamen, gedrenkt in bloed, op straat en in slaapzalen die bezocht werden door seizoenarbeiders.’

Dit werd bevestigd door een ander die zei: ‘We gingen naar de stad onmiddellijk nadat het leger en de Amhara Special Force op 10 november rond 10.00 uur de controle over de stad Mai-Kadra overnamen. Het leger kwam binnen … nadat het de stad ’s nachts had omsingeld. Er was geen vuurgevecht voor het leger de stad innam. Maar toen we de stad binnenkwamen, was wat we zagen verschrikkelijk. De wegen waren bezaaid met lijken, vooral in het centrum van de stad, en op de weg die de stad met Humera verbindt.’

Mogelijk 500 slachtoffers

Hoewel het officiële dodental in Mai-Kadra nog niet bekend is, meldde het mediabureau van de regionale overheid van Amhara (AMMA) dat er ongeveer 500 slachtoffers waren. Het zou voornamelijk om mensen gaan die geen inwoners van Tigray waren. Een man vertelde Amnesty dat hij de identiteitskaarten van enkele slachtoffers had bekeken, en dat de meesten Amhara waren. Amhara-milities zouden meevechten aan de kant van het regeringsleger.

Amnesty’s oproep

Amnesty International roep de Ethiopische autoriteiten op onmiddellijk een onpartijdig en transparant onderzoek in te stellen en de verantwoordelijken voor de rechter te brengen.

Achtergrond

Op 4 november 2020 gaf premier Abiy Ahmed het leger de opdracht ten strijde te gaan in Tigray. Volgens hem was het een reactie op meerdere aanvallen van het Tigray People Liberation Front (TPLF). Het bestuur in Tigray is in handen van het TPLF, dat op gespannen voet staat met de federale regering in Addis Abeba.

Het ministerie van Defensie en de premier hebben aangekondigd dat vliegtuigen van de Ethiopische luchtmacht meerdere luchtaanvallen hebben uitgevoerd op militaire installaties van het TPLF. De premier en de stafchef van het leger beloofden om door te gaan met luchtaanvallen zonder het leven van burgers in gevaar te brengen, en adviseerden bewoners weg te blijven van munitiedepots en andere militaire doelen.

Volgens de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR waren op 11 november zo’n 7.000 mensen uit West-Tigray naar Sudan gevlucht. De Verenigde Naties zeggen dat de verantwoordelijken voor het bloedbad zich schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden.

hier niet op duwen